جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه طالقانی

قیمت کل : 1.2ميليارد

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه شهرک کوثر

قیمت کل : 1.239ميليارد

3 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه شهرک کوثر

قیمت کل : 1.18ميليارد

3 خواب 118متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه یازدهم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه جهانگیری

قیمت کل : 1ميليارد

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه نهم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند سند 6دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه طالقانی

قیمت کل : 1.012ميليارد

2 خواب 92متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه هفتم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه طالقانی

قیمت کل : 1.2ميليارد

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما ترکیبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه شهرک گردو

قیمت کل : 1.1ميليارد

2 خواب 90متر متر مربع

سن بنا 20سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما آجر3سانت, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه طالقانی

قیمت کل : 1.02ميليارد

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه طالقانی

قیمت کل : 1.04ميليارد

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه طالقانی

قیمت کل : 1.04ميليارد

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top