جستجوی ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه شهرک بعثت

قیمت کل : 3ميليون

2 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , سیستم نقشه دوطبقه, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در اراک منطقه رودکی

قیمت کل : 1.2ميليون

1 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در اراک منطقه رودکی

قیمت کل : 1.2ميليون

1 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه میدان امام

قیمت کل : 1.38ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه میدان امام

قیمت کل : 1.38ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه طالقانی

قیمت کل : 1.46ميليون

2 خواب 106متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سند سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه طالقانی

قیمت کل : 1.46ميليون

2 خواب 106متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سند سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه سرا ارامنه

قیمت کل : 2.2ميليون

3 خواب 122متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, سند سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه سرا ارامنه

قیمت کل : 2.2ميليون

3 خواب 122متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, سند سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه میرزا شیرازی

قیمت کل : 2.4ميليون

3 خواب 155متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top