جستجوی ملک

مغازه جهت فروش در اراک منطقه جهانگیری

قیمت کل : 180ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , سند سند, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در اراک منطقه جهانگیری

قیمت کل : 180ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , سند سند, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اراک منطقه شهرک ابوالفضل

قیمت کل : 190ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اراک منطقه شهرک ابوالفضل

قیمت کل : 190ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه کرهرود

قیمت کل : 170ميليون

1 خواب 55متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه کرهرود

قیمت کل : 170ميليون

1 خواب 55متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه الهیه

قیمت کل : 190ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, نما آجر3سانت, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در اراک منطقه طالقانی

قیمت کل : 170ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در اراک منطقه طالقانی

قیمت کل : 170ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه شهرک الهیه

قیمت کل : 200ميليون

1 خواب 55متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه چهارم, سند سند, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top