جستجوی ملک

ویلا جهت فروش در اراک منطقه خانه میران

قیمت کل : 500ميليون

45متر متر مربع

کاربری باغ, سن بنا , ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در اراک منطقه خانه میران

قیمت کل : 500ميليون

45متر متر مربع

کاربری باغ, سن بنا , ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در اراک منطقه روستای عقیل اباد

قیمت کل : 650ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری ویلایی, سن بنا 4سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در اراک منطقه روستای عقیل اباد

قیمت کل : 650ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری ویلایی, سن بنا 4سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در اراک منطقه خانه میران

قیمت کل : 350ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در اراک منطقه خانه میران

قیمت کل : 350ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در اراک منطقه فراهان

قیمت کل : 1.5ميليارد

80متر متر مربع

کاربری کشاورزی, سن بنا 1سال , طبقه اول, سند سند, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در اراک منطقه فراهان

قیمت کل : 1.5ميليارد

80متر متر مربع

کاربری کشاورزی, سن بنا 1سال , طبقه اول, سند سند, ...

جزئیات ملک

ویلایی دو طبقه جهت فروش در اراک منطقه اراک

قیمت کل : 700ميليون

160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , سیستم نقشه ویلائی, جنوبی, نما رومی وسفال, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در اراک منطقه روستای عقیل آباد

قیمت کل : 245ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top