جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در اراک منطقه ملک

قیمت کل : 180ميليون رهن : 5ميليون اجاره : 650تومان

1 خواب 84متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, سند سند 6دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در اراک منطقه میدان امام

رهن : 5ميليون اجاره : 750تومان

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در اراک منطقه طالقانی

رهن : 10ميليون اجاره : 1.2ميليون

1 خواب 100متر متر مربع

سن بنا قدیمی , طبقه اول, سیستم نقشه دوطبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اراک منطقه خرم

رهن : 10ميليون اجاره : 700تومان

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در اراک منطقه شکرایی

رهن : 7ميليون اجاره : 750تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

سوله جهت اجاره,رهن در اراک منطقه نظم آباد

رهن : 5ميليون اجاره : 1ميليون

300متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در اراک منطقه ملک

رهن : 5ميليون اجاره : 380تومان

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا , طبقه دوم, سند سند 6دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در اراک منطقه شریعتی

رهن : 7ميليون اجاره : 950تومان

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اراک منطقه شهرک گردو

رهن : 4ميليون اجاره : 280تومان

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه دو طبقه 5 واحد, نما آجر 3سانتی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top