جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در اراک منطقه دانشگاه

قیمت کل : 1.9ميليارد رهن : 190ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما ترکیبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن,فروش در اراک منطقه دانشگاه

قیمت کل : 2ميليارد رهن : 40ميليون اجاره : 3ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن,فروش در اراک منطقه شهرک قائم

قیمت کل : 1.5ميليارد رهن : 80ميليون اجاره : 1.2ميليون

2 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه دوطبقه, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن,فروش در اراک منطقه علم الهدی

قیمت کل : 2ميليارد رهن : 50ميليون اجاره : 1.4ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن,فروش در اراک منطقه ملک

قیمت کل : 2.5ميليارد رهن : 370ميليون

3 خواب 143متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما رومی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن,فروش در اراک منطقه شیخ فضل الله نوری

قیمت کل : 1.5ميليون رهن : 20ميليون اجاره : 600تومان

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , سیستم نقشه یک طبقه, نما سیمان سفید, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن,فروش,معاوضه در اراک منطقه دانشگاه

قیمت کل : 1.5ميليارد رهن : 40ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 122متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما رومی گرانیت, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در اراک منطقه عباس آباد

قیمت کل : 300ميليون رهن : 20ميليون اجاره : 600تومان

40متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن,فروش در اراک منطقه خرم

قیمت کل : 600ميليون رهن : 40ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top