جستجوی ملک

آپارتمان جهت رهن,فروش در اراک منطقه دانشگاه

قیمت کل : 2ميليارد رهن : 40ميليون اجاره : 3ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن,فروش در اراک منطقه علم الهدی

قیمت کل : 2ميليارد رهن : 50ميليون اجاره : 1.4ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن,فروش,معاوضه در اراک منطقه دانشگاه

قیمت کل : 1.5ميليارد رهن : 40ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 122متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما رومی گرانیت, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن,فروش در اراک منطقه خرم

قیمت کل : 600ميليون رهن : 40ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در اراک منطقه کرهرود

رهن : 30ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه ششم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در اراک منطقه رودکی

رهن : 30ميليون

1 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در اراک منطقه شریعتی

رهن : 50ميليون اجاره : 250تومان

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش,معاوضه در اراک منطقه طالقانی

قیمت کل : 308ميليون رهن : 30ميليون اجاره : 50تومان

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه سه طبقه, نما ترکیبی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در اراک منطقه شریعتی

رهن : 40ميليون اجاره : 10تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اراک منطقه هپکو

رهن : 40ميليون اجاره : 250تومان

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top