جستجوی ملک

خانه جهت رهن,فروش در اراک منطقه شیخ فضل الله نوری

قیمت کل : 1.5ميليون رهن : 20ميليون اجاره : 600تومان

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , سیستم نقشه یک طبقه, نما سیمان سفید, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در اراک منطقه عباس آباد

قیمت کل : 300ميليون رهن : 20ميليون اجاره : 600تومان

40متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در اراک منطقه کرهرود

رهن : 30ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه ششم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در اراک منطقه رودکی

رهن : 30ميليون

1 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در اراک منطقه کرهرود

رهن : 15ميليون

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در اراک منطقه شهدا صفری

رهن : 25ميليون

1 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت رهن در اراک منطقه دانش سرا

رهن : 20ميليون

1 خواب 40متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در اراک منطقه طالقانی

رهن : 10ميليون اجاره : 1.2ميليون

1 خواب 100متر متر مربع

سن بنا قدیمی , طبقه اول, سیستم نقشه دوطبقه, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در اراک منطقه طالقانی

رهن : 20ميليون اجاره : 2.5ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در اراک منطقه مسکن سردشت

قیمت کل : 220ميليون رهن : 22ميليون اجاره : 20تومان

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند سند 6دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top