جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره در اراک منطقه کرهرود

رهن : 14ميليون اجاره : 100تومان

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در اراک منطقه شریعتی

قیمت کل : 217ميليون رهن : 80ميليون اجاره : 10تومان

1 خواب 75متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند سند 6دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در اراک منطقه مسکن سردشت

قیمت کل : 220ميليون رهن : 22ميليون اجاره : 20تومان

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند سند 6دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش,معاوضه در اراک منطقه طالقانی

قیمت کل : 308ميليون رهن : 30ميليون اجاره : 50تومان

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه سه طبقه, نما ترکیبی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره در اراک منطقه دکتر حسابی

رهن : 25ميليون اجاره : 50تومان

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, سیستم نقشه دوطبقه, سند سند 6دانگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در اراک منطقه شریعتی

رهن : 40ميليون اجاره : 10تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در اراک منطقه میدان دارایی

رهن : 20ميليون اجاره : 10تومان

20متر متر مربع

سن بنا , طبقه دهم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اراک منطقه شریعتی

رهن : 25ميليون اجاره : 70تومان

2 خواب 94متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در اراک منطقه کرهرود

رهن : 15ميليون اجاره : 5تومان

2 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, سیستم نقشه دوطبقه, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش,معاوضه در اراک منطقه شهرک گردو

قیمت کل : 87ميليون رهن : 12ميليون اجاره : 5تومان

27متر متر مربع

سن بنا , سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top