جستجوی ملک

آپارتمان جهت رهن,فروش در اراک منطقه خرم

قیمت کل : 600ميليون رهن : 40ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره در اراک منطقه طالقانی

رهن : 5ميليون اجاره : 900تومان

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در اراک منطقه شریعتی

رهن : 70ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

سوله جهت اجاره,رهن در اراک منطقه نظم آباد

رهن : 5ميليون اجاره : 1ميليون

300متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در اراک منطقه شریعتی

رهن : 7ميليون اجاره : 950تومان

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top