جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره در اراک منطقه میدان امام

رهن : 5ميليون اجاره : 800تومان

150متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره در اراک منطقه طالقانی

رهن : 5ميليون اجاره : 800تومان

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره در اراک منطقه رودکی

رهن : 10ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در اراک منطقه عباس آباد

رهن : 8ميليون اجاره : 700تومان

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در اراک منطقه میدان امام

رهن : 5ميليون اجاره : 750تومان

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اراک منطقه خرم

رهن : 10ميليون اجاره : 700تومان

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اراک منطقه خرم

رهن : 11ميليون اجاره : 700تومان

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در اراک منطقه شکرایی

رهن : 7ميليون اجاره : 750تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top