جستجوی ملک

خانه جهت رهن,فروش در اراک منطقه شیخ فضل الله نوری

قیمت کل : 1.5ميليون رهن : 20ميليون اجاره : 600تومان

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , سیستم نقشه یک طبقه, نما سیمان سفید, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در اراک منطقه عباس آباد

قیمت کل : 300ميليون رهن : 20ميليون اجاره : 600تومان

40متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در اراک منطقه ملک

قیمت کل : 180ميليون رهن : 5ميليون اجاره : 650تومان

1 خواب 84متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, سند سند 6دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره در اراک منطقه طالقانی

رهن : 6ميليون اجاره : 650تومان

1 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در اراک منطقه میدان امام

رهن : 5ميليون اجاره : 650تومان

4 خواب 140متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره در اراک منطقه طالقانی

رهن : 5ميليون اجاره : 650تومان

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره در اراک منطقه پورمحسن

رهن : 6ميليون اجاره : 600تومان

2 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در اراک منطقه عباس آباد

رهن : 8ميليون اجاره : 700تومان

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اراک منطقه خرم

رهن : 10ميليون اجاره : 700تومان

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اراک منطقه خرم

رهن : 11ميليون اجاره : 700تومان

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top