جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در اراک منطقه دانشگاه

قیمت کل : 1.9ميليارد رهن : 190ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما ترکیبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره در اراک منطقه رو به روی شهرک ابوالفضل

رهن : 4ميليون اجاره : 400تومان

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در اراک منطقه شهرک گردو

رهن : 8ميليون اجاره : 450تومان

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در اراک منطقه شریعتی

رهن : 5ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند سند 6دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در اراک منطقه میدان امام

رهن : 4ميليون اجاره : 400تومان

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه دوم, سیستم نقشه سه طبقه, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در اراک منطقه میدان امام

رهن : 3ميليون اجاره : 400تومان

130متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در اراک منطقه میدان امام

رهن : 3ميليون اجاره : 400تومان

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در اراک منطقه ملک

قیمت کل : 90ميليون رهن : 3ميليون اجاره : 400تومان

19متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در اراک منطقه محسنی

رهن : 3ميليون اجاره : 480تومان

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top