جستجوی ملک

خانه جهت اجاره در اراک منطقه میدان شریعتی

رهن : 3ميليون اجاره : 300تومان

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره در اراک منطقه رو به روی شهرک ابوالفضل

رهن : 4ميليون اجاره : 400تومان

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در اراک منطقه میدان امام

رهن : 5ميليون اجاره : 350تومان

70متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اراک منطقه خ راه آهن

رهن : 15ميليون اجاره : 350تومان

2 خواب 80متر متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در اراک منطقه ملک

رهن : 5ميليون اجاره : 380تومان

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا , طبقه دوم, سند سند 6دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در اراک منطقه میدان امام

رهن : 4ميليون اجاره : 400تومان

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه دوم, سیستم نقشه سه طبقه, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در اراک منطقه اول ملک

رهن : 20ميليون اجاره : 300تومان

3 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا , طبقه اول, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در اراک منطقه سر ملک

رهن : 20ميليون اجاره : 300تومان

3 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, سیستم نقشه دوطبقه, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در اراک منطقه طالقانی

قیمت کل : 120ميليون رهن : 2ميليون اجاره : 350تومان

18متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در اراک منطقه میدان امام

رهن : 3ميليون اجاره : 400تومان

130متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top