جستجوی ملک

خانه جهت اجاره در اراک منطقه میدان شریعتی

رهن : 3ميليون اجاره : 300تومان

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در اراک منطقه شریعتی

رهن : 50ميليون اجاره : 250تومان

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در اراک منطقه خ امام

رهن : 15ميليون اجاره : 250تومان

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند سند 6دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اراک منطقه هپکو

رهن : 40ميليون اجاره : 250تومان

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اراک منطقه عباس آباد

رهن : 40ميليون اجاره : 250تومان

4 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در اراک منطقه اول ملک

رهن : 20ميليون اجاره : 300تومان

3 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا , طبقه اول, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در اراک منطقه سر ملک

رهن : 20ميليون اجاره : 300تومان

3 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, سیستم نقشه دوطبقه, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اراک منطقه شهرک گردو

رهن : 4ميليون اجاره : 280تومان

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه دو طبقه 5 واحد, نما آجر 3سانتی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در اراک منطقه میدان امام

رهن : 2ميليون اجاره : 250تومان

33متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در اراک منطقه میدان امام

رهن : 2ميليون اجاره : 250تومان

18متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top