جستجوی ملک

خانه جهت رهن,فروش در اراک منطقه شهرک قائم

قیمت کل : 1.5ميليارد رهن : 80ميليون اجاره : 1.2ميليون

2 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه دوطبقه, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن,فروش در اراک منطقه علم الهدی

قیمت کل : 2ميليارد رهن : 50ميليون اجاره : 1.4ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن,فروش در اراک منطقه خرم

قیمت کل : 600ميليون رهن : 40ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در اراک منطقه شریعتی

رهن : 70ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در اراک منطقه طالقانی

رهن : 10ميليون اجاره : 1.2ميليون

1 خواب 100متر متر مربع

سن بنا قدیمی , طبقه اول, سیستم نقشه دوطبقه, ...

جزئیات ملک

سوله جهت اجاره,رهن در اراک منطقه نظم آباد

رهن : 5ميليون اجاره : 1ميليون

300متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن,فروش در اراک منطقه فاطمیه

قیمت کل : 2ميليارد رهن : 100ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 234متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , سیستم نقشه دوطبقه, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top