هزینه ساخت مسکن چقدر افزایش یافت؟

افزایش نرخ ارز و همچنین افزایش قیمت مصالح سبب شده تا هزینه ساخت و ساز در سال ۹۷ به بیش از ۲۰۰درصد افزایش یابد.مجتبی بیگدلی، رییس انجمن انبوه سازان افزود: :‌سالانه یک میلیون نیاز به مسکن جدید به سبب ازدواج داریم و باید ۵۰۰هزار واحد نیز به دلیل وقوع حوادث غیرمترقبه مانند سیل، زلزله، بافت های فرسوده و … اضافه کرد که در مجموع سالانه ۱.۵میلیون نیاز واقعی به مسکن داریم که در ۶سال گذشته این نیاز انباشته شده و اکنون شاهد نیاز واقعی به ساخت و تامین ۹ میلیون مسکن در کشور هستیم.

مجتبي بيگدلي، رييس انجمن انبوه سازان افزود: :‌سالانه يك ميليون نياز به مسكن جديد به سبب ازدواج داريم و بايد ۵۰۰هزار واحد نيز به دليل وقوع حوادث غيرمترقبه مانند سيل، زلزله، بافت هاي فرسوده و … اضافه كرد كه در مجموع سالانه ۱.۵ميليون نياز واقعي به مسكن داريم كه در ۶سال گذشته اين نياز انباشته شده و اكنون شاهد نياز واقعي به ساخت و تامين ۹ ميليون مسكن در كشور هستيم.

افزايش هزينه ساخت مسكن

 وي تاكيد كرد: بي توجهي به صنعت ساختمان سبب شده تا اكنون قادر به تامين زوج هاي جوان نباشيم كه اين مساله سبب مي شود تا هر سال نياز به مسكن بر روي هم انباشته شود. بيگدلي گفت: با حمايت از مسكن و صنعت ساختمان مي توان زمينه هاي كارآفريني و ايجاد اشتغال را فراهم كرد زيرا ۱۲۰۰ گروه شغلي زير مجموعه و وابسته به اين صنعت هستند.

گزارش اشکال Top