هزینه وام مسکن زوج‌های تهرانی

قیمت اوراق تسهیلات مسکن در این روزها حدود ۵۴ هزار تومان است که زوج‌های تهرانی برای گرفتن وام مسکن ۱۰۰ میلیونی و وام جعاله ۲۰ میلیون تومانی، در مجموع باید ۲۴۰ برگ اوراق بخرند.

در هفته‌هاي اخير قيمت اوراق تسهيلات مسكن نوسانات چنداني نداشت؛ به طوري كه در اين مدت قيمت تسه‌ها براي سررسيدهاي مختلف نزديك به ۵۴ هزار تومان بوده است.
 
در آخرين روز معاملات فرابورس ايران در اين هفته، امتياز تسهيلات مسكن فروردين‌ماه ۱۳۹۶ كمي بيشتر از ۵۲ هزار تومان معامله شد و قيمت اوراق تسهيلات مسكن دي‌ماه ۹۶ به حدود بيش از ۵۴ هزار تومان رسيد.
 
همچنين قيمت تسه دي ماه سال ۱۳۹۷ حدود ۵۵ هزار تومان معامله شد و تسه فروردين‌ماه سال جاري به حدود ۵۳ هزار تومان رسيد. علاوه بر اين تسه‌هاي تير، آبان، آذر و بهمن ماه نيز نزديك ۵۴ هزار تومان معامله شد.
 
بيشتر تسه‌ها نزديك ۵۴ هزار تومان دادوستد مي‌شود، به همين علت در اين گزارش هزينه وام مسكن با قيمت هر ورق ۵۴ هزار تومان محاسبه شده است.
 
زوج‌هاي تهراني براي دريافت وام ۱۰۰ ميليون توماني مسكن بايد ۲۰۰ برگه تسهيلات مسكن خريداري كنند. آن‌ها بايد ۱۰ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان صرف خريد اين ۲۰۰ برگ كنند. به اين مبلغ با احتساب ۲۰ ميليون تومان وام جعاله كه بابت آن بايد ۴۰ برگ تسه خريداري شود، دو ميليون و ۱۶۰ هزار تومان اضافه مي‌شود. در نتيجه در مجموع بايد براي دريافت وام ۱۲۰ ميليون توماني مسكن حدود ۱۲ ميليون و ۹۶۰ هزار تومان صرف شود.
 
هم‌چنين زوج‌هاي غير تهراني كه در شهرهايي با جمعيت بيش‌تر از ۲۰۰ هزار نفر جمعيت زندگي مي‌كنند، مي‌توانند تا سقف ۸۰ ميليون تومان وام بگيرند كه براي گرفتن اين مبلغ بايد ۱۶۰ ورق بهادار خريداري كنند كه با اين حساب بايد هشت ميليون و ۶۴۰ هزار تومان بابت خريد اين اوراق بپردازند كه با احتساب دو ميليون و ۱۶۰ هزار تومان براي خريد اوراق وام جعاله، در مجموع براي دريافت وام ۱۰۰ ميليون توماني بايد ۱۰ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان پرداخت كنند.
 
علاوه بر اين، زوج‌هاي ساكن در ساير شهرهاي با جمعيت زير ۲۰۰ هزار نفر مي‌توانند براي گرفتن ۶۰ ميليون تومان وام مسكن ۱۲۰ برگ بهادار خريداري كنند كه بايد شش ميليون و ۴۸۰ هزار تومان بابت خريد اوراق بپردازند.
 
هم‌چنين براي دريافت ۲۰ ميليون تومان ديگر بابت وام جعاله نيز بايد دو ميليون و ۱۶۰ هزار تومان پرداخت كنند كه در مجموع براي وام ۸۰ ميليون توماني هشت ميليون و ۶۴۰ هزار تومان از سوي زوجين بايد پرداخت شود.
 
مجردهاي تهراني نيز مي‌توانند تا سقف ۶۰ ميليون تومان و غير زوج‌هايي كه در مراكز استان‌هاي بالاي ۲۰۰ هزار نفر جمعيت دارند تا سقف ۵۰ ميليون تومان و درنهايت غير زوج‌هاي ساكن در ساير مناطق تا سقف ۴۰ ميليون تومان وام دريافت كنند كه به ترتيب هر كدام بايد ۱۲۰، ۱۰۰ و ۸۰ برگ بهادار اوراق تسهيلات مسكن را از فرا بورس ايران خريداري كنند.
 
با اين حساب مجردهاي تهراني بايد براي خريد اين اوراق، شش ميليون و ۴۸۰ هزار تومان، افراد ساكن در مراكز استان بالاي ۲۰۰ هزار نفر جمعيت مبلغ ۵ ميليون و ۴۰۰ هزار تومان و افراد گروه سوم مبلغ چهار ميليون و ۳۲۰ هزار تومان پرداخت كنند. البته در صورت تمايل براي دريافت وام ۲۰ ميليون توماني جعاله بايد مبلغ دو ميليون و ۱۶۰ هزار تومان ديگر هم بپردازند.
 
اوراق تسهيلات مسكن قابليت معامله در فرابورس ايران را دارد و ارزش اسمي هر برگ پنج ميليون ريال است. مدت اعتبار اوراق تسه حداكثر تا دو دوره شش ماهه قابل تمديد است.
 
اين اوراق با توجه به اين‌كه چقدر تا زمان اعتبارش باقي مانده، داراي قيمت متفاوتي است. در صورتي كه مدت اعتبار اين اوراق به اتمام رسيده و دارنده اوراق از تسهيلات آن استفاده نكند، نماد معاملاتي آن متوقف خواهد شد و وجوه پرداختي ديگر به دارنده اوراق بازپرداخت نخواهد شد.
 
 
 
منبع: ايسنا

گزارش اشکال Top