مسکن از بازار طلا و ارز جا ماند

بررسی‌ها نشان از آن دارد که سرمایه‌های سرگردان هر چند وقت یک بار برای کسب سود به یک بازار ورود می‌کنند که این شرایط رشد ۸۰ درصدی قیمت مسکن را رقم زده است.

در سال جاري به واسطه رشد ارزش ارز به ويژه دلار و افت ارزش پول ملي قيمت در بازارهاي مختلف روند صعودي به خود گرفت و عاملي شد تا قدرت خريد افراد در بازارهاي مختلف به شدت كاهش يابد. اين در حالي است كه سرمايه‌هاي سرگردان براي كسب سود بيشتر هر چند وقت يك بار با رشد قيمت در بازاري خاص به آن بازار وارد مي‌شود كه شرايط بازار را به كلي دستخوش تغيير مي‌كند.

اين سرمايه‌هاي سرگردان در سال جاري بيشترين تأثير را بر بازار سكه، ارز، ساختمان و خودرو داشته است كه بررسي‌ها نشان از آن دارد در سال جاري مسكن از دو بازار ديگر رشد كمتري را به ثبت رسانده است.

اما همين رشد كمتر افزايش رشد ۸۰ درصدي را به ثبت رسانده و عاملي شده تا ميانگين قيمت هر متر مسكن در تهران به حدود ۱۰ ميليون تومان برسد و خريد يك مسكن نقلي را براي بسياري از افراد به يك آرزو تبديل كرده است.

گزارش اشکال Top