محمدرضا تابش عضو ناظر مجلس در شوراي پول و اعتبار در گفت‌وگو با تسنيم، با اشاره به مصوبه اين شورا درباره  افزايش سقف وام خريد مسكن، گفت: با توجه به شرايط اقتصادي كشور در شوراي پول و اعتبار تصميم گرفته شد تا سقف وام خريد مسكن افزايش پيدا كند.

وي ادامه داد: دولت و بانك‌ها مكلف هستند كه اين مصوبه شوراي پول و اعتبار را اجرا كنند و اعتبار لازم براي آن را نيز تامين كنند.

نماينده مردم اردكان در مجلس تصريح كرد: اگر دولت و بانك‌ها مصوبه جديد شوراي پول و اعتبار را اجرا نكنند قطعاً نمايندگان از ابزارهاي نظارتي خود براي اجرايي شدن مصوبه استفاده خواهند كرد.

عضو ناظر مجلس در شوراي پول و اعتبار تصريح كرد: در جلسه شوراي پول و اعتبار همچنين به دولت تكليف شد كه مابه‌التفاوت سودهايي كه قرار است در افزايش سقف وام مسكن لحاظ شود نيز تامين شود.