طرح جامع مسکن بازنگری می‌شود

وزیر راه و شهرسازی در حکمی که برای مدیر کل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی زده است، از عباس فرهادیه خواسته تا طرح جامع مسکن را بازنگری و به روزرسانی کند.

 عباس فرهاديه طي حكمي از سوي وزير راه و شهرسازي به سمت مديركل دفتر سرمايه‌گذاري و اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي منصوب شد.
در متن حكم آمده است: با توجه به پيشنهاد معاون محترم مسكن و ساختمان و نظر به تجربه، تعهد و تخصص جنابعالي، به موجب اين حكم شما را به عنوان مديركل دفتر سرمايه‌گذاري و اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي منصوب مي‌نمايم.
وزير راه و شهرسازي همچنين افزوده است: علاوه بر وظايف مصرح در دفتر سرمايه‌گذاري و اقتصاد مسكن ، مأموريت‌هاي زير بطور ويژه مورد انتظار است:
-بازنگري و به روزرساني طرح جامع مسكن
- تدوين و عملياتي كردم نظام جامع سنجش و تعادل‌بخشي بازار مسكن
- كارآمدسازي و تنوع‌بخشي نظام تأمين مالي در بخش مسكن
- تدوين برنامه عملياتي و كنترل اجراي طرح احداث 400 هزار واحد مسكوني
- برنامه‌ريزي و اجراي طرح‌هاي مسكن، اجاره‌اي، زكات مسكن و استفاده از ظرفيت خيرين مسكن‌ساز
- برنامه‌ريزي و پيگيري جهت تكميل، ساماندهي و ارتقا جمعيت‌پذيري مسكن مهر

گزارش اشکال Top