بانک‌های ایرانی جایگزین صرافی‌های عراق می‌شوند

صادرکننده ایرانی در عراق می تواند دینار حاصل از فروش کالا‌های خود در عراق را به شعبات بانک‌های ایرانی در عراق تحویل دهند و ریال را به قیمت روز ارز از شعبات بانک‌های ایرانی (بانک ملی و پارسیان) دریافت کنند

دبير كل اتاق مشترك ايران و عراق با اشاره به برگزاري جلسه‌اي بين اداره سياست مقررات ارزي بانك مركزي و بانك‌هاي ايراني فعال در عراق گفت: در جلسه مذكور بانك مركزي موافقت كرد تا به جاي اينكه ارز و دينار حاصل از صادرات كالا‌هاي ايراني به عراق توسط طرف عراقي به صراف عراقي داده شود و صراف به صادركننده ريال پرداخت كند، بانك‌هاي ايراني جايگزين صرافي در عراق شود. 

وي اظهار داشت: براين اساس مقرر شد تا صادركننده ايراني در عراق بتواند دينار حاصل از فروش كالا‌هاي خود در عراق را به شعبات بانك‌هاي ايراني در عراق تحويل دهند و ريال را به قيمت روز ارز از شعبات بانك‌هاي ايراني (بانك ملي و پارسيان) دريافت كنند. حسيني بيان داشت: در اين جلسه بانك مركزي پذيرفت تا اين بانك‌ها به نمايندگي از بانك مركزي دلار يا دينار صادركننده در عراق را خريداري كنند و صادركننده در ايران ريال دريافت كنند، لذا با اين كار مشكل پيمان‌سپاري ارزي صادركنندگان به عراق و همچنين قيمت ارز نيمايي حل مي‌شود. /فارس

گزارش اشکال Top