عیدانه مدیریت شهری در دهه فجر

مدیریت شهری مشهد هم‌زمان با ایام دهه فجر با هدف رونق بازار مسکن تخفیف‌های ویژه‌ای را در حوزه پرداخت عوارض و ساخت و ساز قائل شده است.

تخفيف‌هاي شهرداري براي مطالبات جاري و معوق كه پرداخت نقدي داشته باشند منظور مي‌شود. علاوه بر تخفيف عوارض پروانه ساختمان، زمينه تخفيف ٢۴ درصدي براي مطالبات كسب و پيشه، بهاي خدمات مديريت پسماندها و آتش‌نشاني و خدمات ايمني به مناسبت دهه فجر فراهم شده است و از تاريخ ١٣ بهمن تا ٢٩ اسفند ٩٧، به پرداخت نقدي اين موارد در قبوض نوسازي و عمران شهري، ٢۴ درصد تخفيف اعطا مي‌شود.

معاون مالي و پشتيباني شهردار مشهد ضمن اعلام اين خبر به شهرآرا گفت: نگاه شوراي شهر به تخفيف‌ها، تشويقي و كمك به رونق ساخت‌و‌ساز است. در دوره‌هاي قبل تا ۴٠ درصد و ٣۵ درصد هم تخفيف داشتيم و به نوعي شهروندان به اين شرايط عادت كرده‌اند، بنابراين چنان‌چه بخواهيم يك‌باره اين تخفيفات قطع شود، مناسب نيست.

رضا خواجه‌نائيني افزود: اين تخفيف‌ها در سال آينده به ١۶ درصد كاهش مي‌يابد، اين در حالي است كه در صورت اقدام تا پايان سال جاري حداقل از تخفيف ٢۴ درصدي استفاده خواهند كرد. طرح تخفيف موجود به اين شكل است كه تا ١٢ اسفند تخفيف‌هاي شهرداري بابت بدهي‌ها و مطالبات موديان ٢۴ درصد است و پس از آن تا آخر سال هم ٢٠ درصد تخفيف اعمال مي‌شود و سال آينده نيز براي پرداخت نقدي موارد مذكور ١۶ درصد تخفيف اعمال مي‌شود. در واقع نسبت به سال آينده هم سقف و هم كف تخفيف را بهبود بخشيديم. اين سياست تشويقي براي مردم است، براي اينكه تا پايان سال، تصميمشان را بگيرند و هم سياست شوراي شهر انجام شود.

در واقع اين تخفيف‌ها مي‌تواند موجب انگيزه‌بخشي به مردم در مراودات مالي خود با شهرداري باشد. وي خطاب به عموم شهروندان مشهدي گفت: به مردم توصيه مي‌كنيم كه از اين فرصت يك ماهه استفاده كنند، چراكه سالانه معادل نرخ تورم، افزايش قيمت در هزينه صدور پروانه ساختمان خواهيم داشت و در همين راستا سال آينده اخذ پروانه ساختمان نسبت به ٢ ماه باقي‌مانده در سال جاري افزايشي در حدود ٢۵ درصد خواهد داشت. با درصد تخفيف‌هاي اعمال شده از روز شنبه تا ١٢ اسفند‌ماه امسال، تخفيف‌ها ٢۴ درصد است و حداقل ٢۵ درصد قيمت پروانه نسبت به سال آينده كمتر محاسبه مي‌شود، افرادي كه از اين تخفيف‌ها استفاده كنند به نفعشان خواهد بود. 

گزارش اشکال Top