تسویه اوراق اجاره و مرابحه در هجدهم بهمن ماه

معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور در اطلاعیه ای از تامین وجوه مورد نیاز برای تسویه اوراق اجاره و اوراق مرابحه در هجدهم بهمن ماه خبر داد.

ظرفيت بانك هاي ملي ايران، ملت، بانك شهر، دي، تجارت، رفاه كارگران، كوثر، پست بانك، پاسارگاد، صادرات ايران، پارسيان، توسعه تعاون و موسسه مالي و اعتباري ملل براي صدور اوراق تسويه خزانه نوع دوم پايان يافته است.
بانك هاي مجاز در اين زمينه تا اطلاع بعدي شامل سپه، كشاورزي، مسكن، صنعت و معدن، توسعه صادرات، قوامين، خاورميانه، انصار، آينده، گردشگري، ايران زمين، سرمايه، سينا و بانك قرض الحسنه رسالت مي شود.
بر پايه نامه معاونت نظارت مالي و خزانه داري كل كشور، آخرين مهلت ارسال درخواست هاي مربوط به صدور اوراق تسويه خزانه نوع دوم، پايان بهمن ماه است.
همچنين تصريح شده كه ملاك پرونده هاي قابل رسيدگي و اقدام توسط مركز مديريت بدهي ها و دارايي هاي مالي عمومي، ثبت كامل آنها تا اين تاريخ در دبيرخانه وزارتخانه به همراه همه مدارك و مستندات مربوط است.
بنابراين به پرونده هاي ناقص و ارسال شده بعد از موعد مقرر، ترتيب اثر داده نمي شود.
معاونت نظارت مالي و خزانه داري كل كشور همچنين در اطلاعيه ديگري از تامين وجوه مورد نياز براي تسويه اوراق اجاره و اوراق مرابحه در هجدهم بهمن ماه خبر داد.


 
در اين اطلاعيه آمده است: با هدف ارتقاي اعتماد عمومي نسبت به اوراق بهادار اسلامي و ايفاي تعهدات دولت در اين حوزه، با توجه به سر رسيد سود اوراق اجاره با نماد هاي اجاد 21 تا 27 و اجاد 3 و اوراق مرابحه با نمادهاي سلامت 1 تا 5 در هجدهم بهمن ماه، وجوه مورد نياز براي تسويه اين اوراق توسط خزانه داري كل كشور تامين و اقدامات لازم براي تسويه به موقع اوراق ياد شده معمول شده است.
اين اوراق از اقسام اوراق بهادار اسلامي است كه در چارچوب ظرفيت هاي قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 كل كشور منتشر شد.
اسناد خزانه اسلامي يك ابزار مالي مبتني بر بدهي دولت به نظام بانكي، ذينفعان و تامين كنندگان منابع است كه در چارچوب ظرفيت هاي قوانين بودجه سنواتي، به وسيله خزانه داري كل وزارت امور اقتصادي و دارايي منتشر مي شود.
اسناد خزانه، اوراق بهادار بانام يا بي نام است كه خزانه داري كل با بهاي اسمي معين و بدون كوپن سود با سررسيدهاي حداكثر تا سه سال منتشر كرده و در قبال بدهي هاي قطعي بخش دولتي و با توافق بستانكاران به صورت تنزيلي (با كسر از بهاي اسمي) در اختيار آنها قرار مي دهد.
در واقع دولت مي تواند با انعقاد قراردادهاي مربوط به مبادله هاي واقعي، اوراق بهادار خزانه را براي سررسيد معين در اختيار بانك ها، پيمانكاران پروژه هاي كوتاه مدت يا تامين كنندگان نيازهاي جاري و به طور كلي طلبكاران دولت قرار دهد و از اين راه نيازها و هزينه هاي جاري و كوتاه مدت خود را تامين مالي كند.
اين اسناد بدون كوپن سود است و در سررسيد، معادل قيمت اسمي تسويه مي شود.

منبع: ايرنا

گزارش اشکال Top