بازار مسكن با انباشت تقاضای 5/3 میلیون واحدی روبه‌روست

‭ ‬عضو‭ ‬هیات‌مدیره‭ ‬انجمن‭ ‬انبوه‌سازان‭ ‬تهران‭ ‬گفت‭: ‬كاهش‭ ‬تولید‭ ‬مسكن‭ ‬در‭ ‬سال‌های‭ ‬گذشته‭ ‬منجر‭ ‬به‭ ‬انباشت‭ ‬تقاضای‭ ‬5/3‭ ‬میلیون‭ ‬واحد‭ ‬مسكونی‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

ايرج‭ ‬رهبر،‭ ‬عضو‭ ‬هيات‌مديره‭ ‬انجمن‭ ‬انبوه‌سازان‭ ‬تهران‭ ‬در‭ ‬گفت‌وگو‭ ‬با‭ ‬ايرنا‭ ‬خاطرنشان‭ ‬كرد‭: ‬ميزان‭ ‬ساخت‭ ‬مسكن‭ ‬در‭ ‬سال‌هاي‭ ‬گذشته‭ ‬كاهش‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬اكنون‭ ‬توليد‭ ‬سالانه‭ ‬مسكن‭ ‬به‭ ‬رقم‭ ‬200‭ ‬تا‭ ‬250‭ ‬هزار‭ ‬واحد‭ ‬مي‌رسد‭ ‬كه‭ ‬نشان‌دهنده‭ ‬يك‭ ‬فاصله‭ ‬800‭ ‬هزار‭ ‬واحدي‭ ‬است‭. ‬

وي‭ ‬افزود‭: ‬برخي‭ ‬كارشناسان‭ ‬از‭ ‬نياز‭ ‬5/3ميليوني‭ ‬واحد‭ ‬مسكوني‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬خبر‭ ‬مي‌دهند‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬كاهش‭ ‬توليد،‭ ‬انباشت‭ ‬تقاضا‭ ‬در‭ ‬سال‌هاي‭ ‬گذشته‭ ‬به‭ ‬شمار‭ ‬مي‌آيد‭.‬

گزارش اشکال Top