نبیان مدیرعامل سازمان زمین و مسکن شد

هیئت دولت با انتصاب علی نبیان به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن موافقت کرد.

هيئت دولت در جلسه ۵ آذرماه با پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي كه در تاريخ ۲۲ آبان ماه به هيئت وزيران مبني بر انتصاب علي نبيان به عنوان رئيس هيئت مديره و مديرعامل سازمان ملي زمين و مسكن ارائه شده بود، موافقت كرد.
 
اين انتخاب هيئت وزيران در راستاي اجراي ماده ۱۲ اساسنامه سازمان ملي زمين و مسكن مصوب سال ۱۳۸۷ مجلس شوراي اسلامي بوده است.
 
اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور اين موافقت نامه را در تاريخ ۷ آذر ماه به محمد اسلامي وزير راه و شهرسازي ابلاغ كرد.

گزارش اشکال Top