دریافت وام مسکن چقدر آب می‌خورد؟

زوج‌های تهرانی با پرداخت حدود ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان می توانند ۱۰۰ میلیون تومان وام مسکن و ۲۰ میلیون تومان وام جعاله بگیرند.

در اين روزها قيمت اواق تسهيلات مسكن از ۵۴ هزار تا ۶۰ هزار تومان شناور است. قيمت تسه‌هايي كه در سال از صدورش مي‌گذرد و زماني به ابطالش باقي نمانده از جمله امتياز تسهيلات مسكن مهر و آبان ۱۳۹۵ معادل ۵۴ هزار و ۴۰۰ تومان است.

اما قيمت اوراق ديگر حدود ۶۰ هزار تومان است. از جمله اين اوراق مي توان به امتياز تسهيلات مسكن فروردين، ارديبهشت، خرداد، تير، مرداد، شهريور و مهر سال ۱۳۹۷ اشاره كرد. همچنين قيمت تسه آذر ماه سال ۱۳۹۵ معادل ۵۹ هزار و ۵۰۰ تومان است.

قيمت مسكن در ايران و مخصوصا در تهران طي ماه‌هاي گذشته نسبت به ماه‌هاي پاياني سال ۱۳۹۶ به بيش از دو برابر رسيده است و توانايي خريد مسكن براي اقشار كم توان بسيار كاهش يافته است. از طرفي با خريد اوراق تسهيلات مسكن از سال‌هاي گذشته همچنان ۱۰۰ ميليون تومان باقي مانده است و اگر وام جعاله را نيز به اين مبالغ اضافه كنيم حداكثر مبلغي كه يك زوج ايراني در تهران زندگي مي‌كنند مي‌توانند بابت وام اخذ كنند ۱۲۰ ميليون تومان است كه عملا اين مبلغ چندان كمكي به خريد مسكن براي زوج‌ها نمي‌كند.

با توجه به قيمت‌هاي موجود در تابلوي معاملات فرابورس با قيمت حدودي هر برگ تسه ۶۰ هزار تومان زوج‌هاي تهراني براي دريافت وام ۱۰۰ ميليون توماني مسكن بايد ۲۰۰ برگه تسهيلات مسكن خريداري كنند، آن‌ها بايد ۱۲ ميليون  تومان صرف خريد اين ۲۰۰ برگ كنند. به اين مبلغ با احتساب ۲۰ ميليون تومان وام جعاله كه بابتش بايد ۴۰ برگ تسه خريد بهادار ۶۰ هزار توماني خريد  دو ميليون و ۴۰۰ هزار تومان اضافه مي شود. در نتيجه در مجموع بايد براي دريافت وام ۱۲۰ ميليون توماني مسكن، حدود ۱۴ ميليون و ۴۰۰ هزار تومان‌ صرف كنند.

همچنين زوج‌هاي غير تهراني كه در شهرهايي با جمعيت بيشتر از ۲۰۰ هزار نفر جمعيت زندگي مي‌كنند، مي‌توانند تا سقف ۸۰ ميليون تومان وام بگيرند كه براي گرفتن اين مبلغ بايد ۱۶۰ ورق بهادار خريداري كنند كه با اين حساب بايد ۹ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان بابت خريد اين اوراق بپردازند كه با احتساب دو ميليون و ۴۰۰ هزار تومان براي خريد اوراق وام جعاله، در مجموع براي دريافت وام ۱۰۰ ميليون توماني بايد ۱۲ ميليون تومان پرداخت كنند.

علاوه بر اين زوج‌هاي ساكن در ساير شهرهاي با جمعيت زير ۲۰۰ هزار نفر مي‌توانند براي گرفتن ۶۰ ميليون تومان وام مسكن ۱۲۰ برگ بهادار خريداري كنند كه بايد هفت  ميليون و ۲۰۰ هزار تومان بابت خريد اوراق بپردازند. همچنين براي دريافت ۲۰ ميليون تومان ديگر بابت وام جعاله نيز بايد دو ميليون و ۴۰۰ هزار تومان پرداخت كنند كه در مجموع براي وام ۸۰ ميليون توماني  ۱۰۹ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان از سوي زوجين بايد پرداخت شود.

مجردهاي تهراني نيز مي‌توانند تا سقف ۶۰ ميليون تومان و غير زوج‌هايي كه در مراكز استان‌هاي بالاي ۲۰۰ هزار نفر جمعيت دارند تا سقف ۵۰ ميليون تومان و در نهايت غير زوج‌هاي ساكن در ساير مناطق تا سقف ۴۰ ميليون تومان وام دريافت كنند كه به ترتيب هر كدام بايد ۱۲۰، ۱۰۰ و ۸۰ برگ بهادار اوراق تسهيلات مسكن را از فرابورس ايران خريداري كنند.

با اين حساب مجردهاي تهراني بايد براي خريد اين اوراق هفت ميليون و ۲۰۰ هزار تومان، افراد ساكن در مراكز استان بالاي ۲۰۰ هزار نفر جمعيت مبلغ شش ميليون تومان و افراد گروه سوم مبلغ چهار ميليون و ۸۰۰ هزار تومان پرداخت كنند. البته در صورت تمايل براي دريافت وام ۲۰ ميليون توماني جعاله بايد مبلغ دو ميليون و ۴۰۰ هزار تومان ديگر هم بپردازند.

اوراق تسهيلات مسكن توسط بانك مسكن منتشر مي‌شود. اين اوراق قابليت معامله در فرابورس ايران را دارد و ارزش اسمي هر برگ پنج ميليون ريال است. مدت اعتبار اوراق تسه حداكثر تا دو دوره شش ماهه قابل تمديد است. اين اوراق با توجه به اينكه چقدر تا زمان اعتبارش باقي مانده داراي قيمت متفاوتي است. در صورتي كه مدت اعتبار اين اوراق به اتمام رسيده و دارنده اوراق از تسهيلات آن استفاده نكند، نماد معاملاتي آن متوقف خواهد شد و وجوه پرداختي ديگر به دارنده اوراق بازپرداخت نخواهد شد.

گزارش اشکال Top