گرانی 420 درصدی قیمت مسکن در 2 دوره وزارت "آخوندی"

عباس آخوندی در ۲ دوره متفاوت وزارت مسکن را برعهده داشته است که رشد قابل توجه قیمت مسکن در هر دو دوره رخ داده است.

عباس احمد آخوندي از سال 72 تا 76 وزير مسكن و شهرسازي دولت دوم سازندگي بود. وي در چهار سال حضورش در اين وزارتخانه برنامه "پاك" (پس‌انداز، انبوه‌سازي و كوچك‌سازي) را پياده كرد كه طي چهار سال اثرگذاري آنچناني در كشور براي خانه‌دار كردن مردم نداشت. البته اجراي اين برنامه تبعات منفي براي بازار مسكن به همراه داشت و افزايش قيمت 3.5 برابري را رقم زد. بر اين اساس در سال اول حضور آخوندي در اين وزارتخانه قيمت يك مترمربع مسكن در تهران 51 هزار و 600 تومان بود. اين در حالي بود كه سال بعد يعني 73 قيمت هر مترمربع واحد مسكوني با رشد بيش از 15 درصدي به 59 هزار و 500 تومان افزايش يافت.

در سال 74 نيز روند افزايش قيمت با تاكيد آخوندي بر اجراي برنامه‌هايش ادامه داشت. در اين سال متوسط قيمت يك متر مربع واحد مسكوني با رشد 61 درصدي به 95 هزار و 800 تومان افزايش يافت. در سال 75 نيز قيمت‌ها با رشد 67.3 درصدي ركورد 160 هزار تومان را ثبت كرد. در مجموعه طي چهار سال حضور عباس آخوندي در وزارت مسكن و شهرسازي قيمت هر مترمربع مسكن بيش از 246 درصد نسبت به سال 71 آن هم فقط در تهران افزايش يافت.

در دوره دوم وزارت عباس آخوندي كه وي سكاندار وزارت راه و شهرسازي شد نيز به دلايلي از جمله نبود برنامه مشخص و مدون در مسكن، بازار اين بخش مهم اقتصادي دچار نوسانات شديد قيمتي شد. نوساناتي كه در سال‌جاري تمام ركوردهاي دوره قبل آخوندي را جابجا كرده است.

در حالي كه متوسط قيمت مسكن در سال 91 متري بيش از 2 ميليون و 964 هزار تومان بود، در سال ابتدايي حضور آخوندي در ساختمان دادمان قيمت متوسط هر مترمربع واحد مسكوني در تهران با رشد 1 ميليون توماني به 3 ميليون و 954 هزار تومان بود و يكسال بعد يعني سال 93 هم با رشد 5.6 درصدي به 4 ميليون و 176 هزار تومان افزايش يافت. در سال 94 نيز هر مترمربع آپارتمان با رشد منفي حدود يك درصدي به 4 ميليون و 141 هزار تومان رسيد. در سال 95 متوسط قيمت يك مترمربع واحد مسكوني روند افزايشي در پيش گرفت و در ركود محض اين بخش، ركورد 4 ميليون و 372 هزار تومان را ثبت كرد.

سال گذشته نيز متوسط قيمت يك مترمربع آپارتمان در تهران با رشد 15.2 درصدي نسبت به سال 92 به 4 ميليون و 556 هزار تومان افزايش يافت. نبود برنامه مشخص در دوره اول حضور آخوندي گرچه به دليل ركود نتوانست بازار مسكن را چندان تحت تاثير قرار دهد، اما سرانجام به دليل بر هم خوردن تناسب عرضه و تقاضا و تمركز صرف وزير راه و تيمش بر تحريك تقاضا باعث افزايش سرسام‌آور قيمت‌ها مانند اتفاقات دوره اول وزارت وي شد.

به عبارت ديگر بر اساس آمار رسمي وزارت راه و شهرسازي متوسط قيمت هر مترمربع آپارتمان در شهريور امسال به 8 ميليون و 122 هزار تومان افزايش يافت. اين بدان معناست كه قيمت مسكن نسبت به سال 91 بالغ بر 174 درصد افزايش يافته است.

گزارش اشکال Top