آثار تصویب CFT بر بازار مسکن

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس تصویب لایحه CFT و مدیریت و کنترل عوامل داخلی را موجب کاهش تا 30 درصدی قیمت زمین و آپارتمان تا پایان سال 1397 ارزیابی کرد.

صديف بدري در گفت‌وگو با ايسنا، درباره تاثير اجراي CFT بر بازار مسكن اظهار داشت: در پي تشديد قيمت‌ها در بخش مسكن و داغ شدن بازار در خرداد و تيرماه، هم ساخت و هم فروش آپارتمان وارد دوره ركود تورمي شده است.

نماينده مردم اردبيل در مجلس با اشاره به آثار رواني افزايش نرخ ارز، گفت: اينكه گفته مي شود تحريم‌ها موجب نوسانات اقتصادي به ويژه در حوزه مسكن شد چندان سخن دقيقي نيست بلكه نوسانات نرخ ارز و رشد شديد نقدينگي از يك سو و رها شدن بازار مسكن توسط وزارت راه و شهرسازي از سوي ديگر موجب رشد شديد قيمت مسكن طي چند ماه گذشته شد.

بدري افزود: مشكلات نظام بانكي بين الملل و بهانه كردن تحريم ها توسط آنان از گذشته وجود داشت اما تاثير مشكلات داخلي بر بازار اقتصادي مسكن به خصوص بازار مسكن ناشي از عدم برنامه ريزي دولتمردان و همچنين ضعف نظارتي مجلس و ساير دستگاه هاي نظارتي - اجرايي موجب افزايش سطح عمومي قيمتها شد. آيا يك ناظر دولتي پرسيد كه چرا يك قوطي رب گوجه فرنگي از 4 به 20 هزار تومان افزايش يافت؟ يا دليل آورده شد چون دلار گران شد، رب گوجه فرنگي هم بايد گران مي‌شد؟ اين اتفاق، طبيعي جلوه داده شد اما اين افزايش پنج برابري به هيچ وجه طبيعي نيست.

سخنگوي كميسيون عمران مجلس، تصويب لايحه CFT را موجب بسته شدن بسترهاي سوء استفاده فرصت طلبان داخلي و بين المللي دانست و افزود: معتقدم با تصويب CFT و اجراي آن بخش مسكن به خواب نيمه عميق فرو مي رود و قيمت‌ها 20 تا 30 درصد كاهش خواهد يافت اما اين تعديل تناسبي با پرواز قيمت‌ها در اين حوزه ندارد چون قدرت خريد مردم با اين گراني هاي افسار گسيخته هيچ تناسبي ندارد.

گزارش اشکال Top