فاصله بورس با ارزش واقعی

یک کارشناس بازار سرمایه P/E برآوردی بازار را بین 3 تا 4 مرتبه عنوان کرد. علیرضا تاج‌بر گفت: به نظر می‌رسد

 يك كارشناس بازار سرمايه P/E برآوردي بازار را بين 3 تا 4 مرتبه عنوان كرد. عليرضا تاج‌بر گفت: به نظر مي‌رسد با يك جابه‌جايي در گروه‌ها، بازار به سمت سهم‌هاي بزرگ و صادرات محور مي‌رود و شش ماهه دوم سال هم شرايط مثبتي را تجربه خواهيم كرد. به گزارش سنا، وي اظهار داشت: بعد از افزايش نرخ ارز و دلار كه از سال گذشته شروع شد، شاهد بازدهي بازارهاي ارز و سكه هر كدام بالاتر از 100 درصد بوديم. همچنين يك بازدهي كوچك هم در بازار مسكن داشتيم و اين روند بازدهي و موج افزايش قيمت‌ها، سه چهار ماه است كه به سمت بازار سرمايه آمده است. وي با بيان اينكه متاسفانه به دليل عدم معرفي درست بازار سرمايه به جامعه، اين بازار آخرين بخش از اقتصاد بود كه با اقبال مواجه شده و هنوز هم بسيار با ارزش واقعي خود فاصله دارد، افزود: شروع اين اقبال و افزايش قيمت‌ها با شركت‌هاي دلارمحور و صادراتي و شركت‌هايي بود كه نرخ فروششان به نوعي با دلار بستگي داشته و بازدهي خوبي را نصيب سرمايه‌گذاران كرده است. تاج بر در عين حال توضيح داد: در حال حاضر ابهامي كه در رابطه با نرخ خوراك و مواد اوليه وجود دارد، باعث شده است كه اين روند تا حدودي اصلاح و با يك ايست مواجه شود. بر اين اساس، اقبال اوليه در سهم‌هايي كه سرمايه‌گذاران در آن با سود مواجه بودند، به سمت شركت‌هاي كوچك سوق پيدا كرده است. اين تحليلگر بازار سرمايه در تبيين دلايل اين اتفاق گفت: به هر حال بخشي از اين شركت‌ها وابسته به تورم‌اند و اهرم بالا و حاشيه سودشان طوري است كه سودآوري آنها با تورم جاري در كشور بطور چشمگيري افزايش پيدا مي‌كند .

ليدر‌هاي بازار

تاج بر در پاسخ به سوالي درخصوص ليدرهاي احتمالي بازار هم خاطرنشان كرد: به نظر مي‌رسد ليدر بازار همين شركت‌هايي هستند كه صادرات محورند و با قيمت‌هاي جهاني وابستگي دارند. منتهي نكته مهمي كه بايد به آن توجه شود، ابهاماتي است كه در حال حاضر وجود دارد. وي نرخ تسعير دلار، نرخ فروش مواد اوليه، نرخ خوراك و نرخ فروش محصولات داخلي را از جمله ابهاماتي دانست كه بازار با آن مواجه است و افزود: البته مقدار فروش هم در اينجا بسيار مهم خواهد بود . مديرعامل كارگزاري تامين سرمايه نوين توضيح داد: به اين ترتيب، به سرمايه‌گذاري كه مي‌خواهد فعاليت خود را در بورس ادامه دهد، شديدا توصيه مي‌شود كه به تحليل سناريو با توجه به اين عوامل توجه داشته باشد و سود خالص و EPS هر سهم را با توجه به آن بسنجد و موارد بدبينانه را در نظر بگيرد. به گفته تاج بر، در بدبينانه‌ترين حالت يعني با نرخ تسعير ارز سامانه نيما و نرخ خوراك بالا و مقدار فروش پايين هم خيلي از سهم‌هاي اين گروه (صادرات محور) توجيه خريد دارند و تا آخر سال بازدهي مناسبي براي آن پيش بيني مي‌شود. وي ادامه داد: از طرفي گروه‌هاي ديگري هم هستند كه بايد به ارزش جايگزيني آنها توجه شود؛ گروه‌هايي كه در ترازنامه شان يك موجودي دلاري وجود دارد و بازار آرام آرام به سمت اينها هم خواهد آمد. تاج بر با ذكر مثال‌هايي در اين رابطه توضيح داد: براي مثال ممكن است تجديد ارزيابي دارايي‌هاي بانكي‌ها يا تراز ارزي مثبت دلار در قيمت ذاتي آنها اثر مثبت داشته باشد. يا شركت‌هاي ديگري كه تشكيلات و خط توليدي دارند، در اينها بر حسب ارزش جايگزين، بازار به تدريج حركت مي‌كند و به قيمت‌هاي بالاتري خواهد رسيد. وي در خصوص ارزيابي خود از وضعيت بازار سرمايه در شش ماهه دوم سال هم گفت: در حال حاضر مهم‌ترين مساله پيش روي بازار “ابهام “ است و اگر سرمايه‌گذاران به تحليل شركت‌ها توجه داشته باشند، با P/E برآوردي بازار كه بين 3 تا 4 است به نظر مي‌رسد يك جابه‌جايي در گروه‌ها صورت مي‌گيرد و مجددا بازار به سمت سهم‌هاي بزرگ و صادرات محور خواهد رفت؛ به اين ترتيب، شش ماهه دوم سال هم شرايط مثبتي را براي بازار سرمايه انتظار خواهيم داشت .

گزارش اشکال Top