نیمه خاکستری بازار مسکن

نیمه جنوبی شهر تهران از جهش بازارهای موازی، تاثیر کمتری نسبت به شمال پایتخت گرفته است. میانگین قیمت مسکن در مناطق هفت تا ۲۲ متری چهار میلیون و ۶۵۰ هزار تومان است که دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان پایین تر از حد متوسط شهر تهران و ۱۰ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان کمتر از منطقه یک محسوب می شود. همچنین از بین مناطق جنوبی تهران، بازار خرید و فروش تنها در مناطق ۱۱، ۱۴ و ۱۵ تا حدودی گرم است و سایر مناطق کماکان در رکود به سر می‌برند. به همین دلیل از ظرفیت رشد قیمت کمتری نسبت به میانگین شهر تهران برخوردار هستند.

آمار تيرماه ۱۳۹۷ نشان مي‌دهد مناطق يك تا شش ركوردار بالاترين رشد قيمت مسكن بوده‌اند. در منطقه پنج قيمتها ۷۱.۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش نشان مي‌دهد. در منطقه يك نيز رشد قيمت مسكن ۵۵.۲ درصد به ثبت رسيده و اين در حالي است كه منطقه ۱۸ با ۳۶.۵ درصد شاهد كمترين رشد قيمت بوده است. متوسط قيمت شهر تهران در تيرماه شش ميليون و ۹۷۰ هزار تومان بوده كه نسبت به خردادماه امسال ۷.۱ درصد و نسبت به تيرماه سال قبل ۵۴ درصد رشد نشان مي دهد. شرايط موجود حاكي از آن است كه با وجود پرش قيمت‌ها هم اكنون موقعيت خريد براي متقاضيان مصرفي در ۱۶ منطقه داراي قيمت پايين تر از حد ميانگين، مناسب تر از شش منطقه ديگر است؛ چرا كه تحركات اخير، افزايش حجم تقاضاي سفته بازانه ملك در مناطق يك تا پنج را به اثبات مي رساند. در صورتي كه به دنبال مسكن ارزان قيمت مي گرديد اطلاع از قيمت مناطق جنوبي شهر تهران مي تواند به شما كمك كند. در تيرماه ۱۳۹۷ پايين ترين ميانگين قيمت مسكن در پايتخت به منطقه ۱۸ با متوسط قيمت هر متر مربع سه ميليون و ۹۸ هزار تومان تعلق داشته است. در منطقه ۲۰ متوسط قيمت سه ميليون و ۲۲۸ هزار تومان بوده است. هر متر خانه در منطقه ۱۷ بالغ بر سه ميليون و ۳۵۳ هزار تومان خريد و فروش شده است. در منطقه ۱۶ متوسط قيمت سه ميليون و ۴۸۸ هزار تومان است. ميانگين قيمت منطقه ۱۵ بالغ بر سه ميليون و ۶۸۳ هزار تومان ثبت شده و قراردادهاي منعقد شده در منطقه ۱۹ متوسط قيمت هر متر مربع خانه را ۳ ميليون و ۷۶۰ هزار تومان نشان مي دهد. نايب رييس اول اتحاديه مشاوران املاك گفت: «خروجي رشد بازارهاي مسكن، طلا و ارز پس از جهش مقطعي قيمت، به ركود بخش مسكن منجر مي‌شود.»

حسام عقبايي با اشاره به اختلاف حدود ۱۰۰ درصدي رشد قيمت مسكن نسبت به سكه و ارز به ايسنا گفت: «به اعتقاد من اين اختلاف با همين تناسب تا پنج شش ماه آينده پيش مي‌رود. رشد بازارهاي موازي وقتي زياد مي‌شود قيمت مسكن هم بالا مي‌رود. البته رشد اخير قيمت مسكن از بازارهاي رقيب كمتر است اما به طور مثال اگر سكه به رشد ۲۰۰ درصد برسد بايد توقع داشته باشيم كه رشد مسكن هم حدود ۸۰ درصد شود ولي خروجي آن ركود مسكن خواهد بود.» وي افزود: «پيش‌بيني من اين است كه معاملات مسكن شهر تهران در مرداد ماه يا نزديك به تيرماه يا كمتر خواهد بود. تا نيمه مردادماه معاملات نسبت به تيرماه فرق چنداني نكرده و اگر پايين نيامده باشد، بيشتر هم نشده است.»

در تيرماه سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۱۳.۵ هزار واحد مسكوني در شهر تهران خريد و فروش شده كه نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل، به ترتيب ۹.۲ و۷ درصد كاهش يافته است. متوسط قيمت در تهران ۶.۹۷ ميليون تومان گزارش شده كه نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل ۷.۱ و ۵۴.۲ درصد افزاش يافته است. تنها در ماه مورد گزارش، قيمت مسكن شهر تهران ۴۶۰ هزار تومان رشد را نسبت به ماه قبل به ثبت رسانده است. بيشترين تعداد قراردادهاي مبايعه‌نامه در منطقه ۵ انجام شده كه ۱۳.۲ درصد از خريد و فروش‌ها را به خود اختصاص داده است. بعد از آن مناطق ۴ و ۲ به ترتيب با ۹ و ۷.۹ درصد در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند. در مجموع ۷۱ درصد از كل معاملات در تيرماه مربوط به ۱۰ منطقه‌ ۵، ۴، ۲، ۱۰، ۱۴، ۱، ۱۵، ۸، ۷ و ۱۱ بوده و در ۱۲ منطقه‌ باقي‌مانده ۲۹ درصد از كل قراردادها منعقد شده است.

گزارش اشکال Top