برای گرفتن وام مسکن چقدر باید هزینه کرد؟

در حال حاضر قیمت هر برگ از اوراق تسهیلات مسکن بانک مسکن از حدود ۶۸ تا ۷۰ هزار تومان است در نتیجه زوج‌ها با توجه به اینکه در کجای ایران سکونت دارند باید برای گرفتن وام مسکن به علاوه وام جعاله از ۱۱ تا ۱۷ میلیون تومان هزینه اوراق کنند.

با توجه به داد و ستدها در فرابورس ايران قيمت اوراق تسهيلات مسكن در طي روزهاي اخير چندان فراز و نشيب زيادي نداشته است به طوري كه در آخرين روز معاملاتي فرابورس قيمت هر برگ از اوراق خرداد ماه سال ۱۳۹۷، ۷۰ هزار تومان و قيمت هر برگ از اوراق فروردين ماه سال ۱۳۹۷ حدود ۶۹ هزار تومان است .

مابقي اوراق تسهيلات مسكن بانك مسكن در رنج قيمتي ۶۸ تا ۶۹ هزار و ۵۰۰ تومان در نوسان است علاوه بر اين به تازگي بانك ملي نيز اقدام به انتشار اوراق تسهيلات مسكن كرده كه قيمت نمادهاي مربوط به فروردين و ارديبهشت آن ۵۹ هزار تومان و قيمت اوراق خرداد ماه ۵۸ هزار و ۱۰۰ تومان است.

اگر قيمت اوراق ۶۹ هزار توماني را مبنا قرار دهيم با توجه به اينكه زوج‌هاي تهراني براي دريافت وام ۱۰۰ ميليون توماني مسكن بايد ۲۰۰ برگه تسهيلات مسكن خريداري كنند، آن‌ها بايد ۱۳ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان صرف خريد اين ۲۰۰ برگ كنند. اين مبلغ با احتساب ۲۰ ميليون تومان وام جعاله كه بابتش بايد ۴۰ برگ بهادار ۲ ميليون و ۷۶۰ هزار توماني خريداري كرد، در مجموع براي دريافت وام ۱۲۰ ميليون توماني مسكن حدود ۱۶ ميليون و ۵۸۰ هزار تومان‌ مي‌شود.

همچنين زوج‌هاي غير تهراني كه در شهرهايي با جمعيت بيشتر از ۲۰۰ هزار نفر جمعيت زندگي مي‌كنند، مي‌توانند تا سقف ۸۰ ميليون تومان وام بگيرند كه براي گرفتن اين مبلغ بايد ۱۶۰ ورق بهادار خريداري كنند كه با اين حساب بايد ۱۱ ميليون و ۴۰ هزار تومان بابت خريد اين اوراق بپردازند كه با احتساب ۲ ميليون و ۷۶۰ هزار تومان براي خريد اوراق وام جعاله، در مجموع براي دريافت وام ۱۰۰ ميليون توماني بايد ۱۳ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان پرداخت كنند.

علاوه بر اين زوج‌هاي ساكن در ساير شهرهاي با جمعيت زير ۲۰۰ هزار نفر مي‌توانند براي گرفتن ۶۰ ميليون تومان وام مسكن ۱۲۰ برگ بهادار خريداري كنند كه بايد ۸ ميليون و ۲۸۰ هزار تومان بابت خريد اوراق بپردازند كه براي دريافت ۲۰ ميليون تومان ديگر بابت وام جعاله بايد ۲ ميليون و ۷۶۰ هزار تومان بپردازند. اين زوج‌ها در مجموع براي دريافت وام ۸۰ ميليون توماني بايد ۱۱ ميليون و ۴۰ هزار تومان پرداخت كنند.

مجردهاي تهراني نيز مي‌توانند تا سقف ۶۰ ميليون تومان و غير زوج‌هايي كه در مراكز استان‌هاي بالاي ۲۰۰ هزار نفر جمعيت دارند تا سقف ۵۰ ميليون تومان و در نهايت غير زوج‌هاي ساكن در ساير مناطق تا سقف ۴۰ ميليون تومان وام دريافت كنند كه به ترتيب هر كدام بايد ۱۲۰، ۱۰۰ و ۸۰ برگ بهادار اوراق تسهيلات مسكن را از فرابورس ايران خريداري كنند. با اين حساب مجردهاي تهراني بايد براي خريد اين اوراق ۸ ميليون و ۲۸۰ هزار تومان، افراد ساكن در مراكز استان بالاي ۲۰۰ هزار نفر جمعيت مبلغ ۶ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان و افراد گروه سوم مبلغ ۵ ميليون و ۵۲۰ هزار تومان پرداخت كنند. البته در صورت تمايل براي دريافت وام ۲۰ ميليون توماني جعاله بايد مبلغ ۲ ميليون و ۷۶۰ هزار تومان ديگر هم بپردازند.

اوراق تسهيلات مسكن توسط بانك مسكن منتشر مي‌شود. اين اوراق قابليت معامله در فرابورس ايران را دارد و ارزش اسمي هر برگ پنج ميليون ريال است. مدت اعتبار اوراق تسه حداكثر تا دو دوره شش ماهه قابل تمديد است. اين اوراق با توجه به اينكه چقدر تا زمان اعتبارش باقي مانده داراي قيمت متفاوتي است. در صورتي كه مدت اعتبار اين اوراق به اتمام رسيده و دارنده اوراق از تسهيلات آن استفاده نكند، نماد معاملاتي آن متوقف خواهد شد و وجوه پرداختي ديگر به دارنده اوراق بازپرداخت نخواهد شد.

گزارش اشکال Top