ریسمان رکود بر گردن گرانی مسکن

نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران گفت: یک میلیون واحد مسکونی نیاز سالانه کشور است، اما متاسفانه تنها ۳۰ درصد از میزان تامین می‌شود.

نايب رئيس انجمن انبوه‌سازان استان تهران؛ با بيان اينكه طي ۵ سال گذشته بخش مسكن در ركود بوده است، گفت: در سالهاي گذشته ميانگين ركود در بازار مسكن بين ۲ تا ۲ ونيم سال بود، اما در اين دوره ركود ۵ ساله، ضربه سنگيني به اين بخش وارد كرده است.

 وي ادامه داد:‌ نتيجه ركود ۵ ساله بازار مسكن جهش قيمتي بوده كه از اسفند ماه سال گذشته آغاز شده و تا ارديبهشت ماه ادامه يافته است.

نايب رئيس انجمن انبوه‌سازان استان تهران با بيان اينكه قيمت مسكن از سال گذشته، ۵۳ درصد رشد داشته است، گفت: منطقه ۵ ركورد دار افزايش قيمت بوده و ساير مناطق نيز ۴۰ تا ۵۰ درصد رشد قيمتي را تجربه كردند.

رهبر تاكيد كرد: هرچه قدر ركود بازار مسكن طولاني‌تر شود، مساله افزايش قيمت بيشتر مطرح مي‌شود، بنابراين شاهد جهش قيمتي كاذب در اين بازار خواهيم بود.

نايب رئيس انجمن انبوه‌سازان استان تهران بيان كرد: طرح جامع مسكن نشان مي‌دهد كه يك ميليون واحد مسكوني، نياز سالانه كشور است اما متاسفانه تنها ۳۰ درصد از ميزان تامين مي‌شود. اگر بتوانيم اين ميزان واحد مسكوني را تامين كنيم، شيب افزايش قيمت؛ ملايم‌تر خواهد شد.

وي در خاتمه يادآور شد: انباشت ۷۰۰ هزار واحد مسكوني در سال، باعث رشد تقاضا مي‌شود؛ اين امر در نهايت، افزايش قيمت غيرمتعارف در بازار مسكن را به دنبال خواهد داشت.

گزارش اشکال Top