۱۱ هزار میلیارد اعتبار؛ لازمه تامین مسکن مهر

رئیس کمیسیون عمران مجلس از ارجاع تحقیق و تفحص از مسکن مهر به هیات رئیسه مجلس خبر داد و گفت: این گزارش به زودی در نوبت رسیدگی در صحن قرار می گیرد.

محمدرضا رضايي با بيان اينكه طرح تحقيق و تفحص از مسكن مهر در كميسيون عمران مجلس نهايي شده است، گفت: اين طرح به هيات رئيسه براي قرار گرفتن در نوبت رسيدگي در صحن قرار گرفته است.
 
نماينده مردم جهرم در مجلس شوراي اسلامي، با تاكيد بر اينكه عدم تامين زيرساخت ها مشكل اصلي واحدهاي نيمه كاره مسكن مهر است، افزود: در حدود 400 هزار واحد مسكن مهر اكنون ساخته شده اما به علت آماده نبودن زيرساخت ها امكان بهره برداري از آن ها وجود ندارد.
 
رضايي با بيان اينكه رقمي در حدود 11 هزار ميليارد تومان پول براي تكميل واحدهاي مسكن مهر نياز است، تصريح كرد: گزارش تحقيق و تفحص از اين طرح با هدف شفاف سازي هر بيشتر عملكرد دولت در اين حوزه تهيه شده است.
 
وي ادامه داد: زمان قرائت گزارش تحقيق و تفحص از مسكن مهر در صحن علني مجلس بايد از سوي هيات رئيسه در نظر گرفته شود.
 
به گزارش خبرگزاري خانه ملت، رئيس كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي، يادآور شد: نشست هاي مستمري با وزراي نيرو، راه و شهرسازي و ساير دستگاه هاي مسئول در راستاي تكميل هر چه سريع تر طرح مذكور در كميسيون عمران مجلس در جريان است.

گزارش اشکال Top