دولت به دنبال پول‌پاشی نیست

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: پرداخت تسهیلات برای ایجاد فرصت‌های شغلی به دنبال پول‌پاشی نیست؛ بلکه دولت سعی دارد به اهداف دیگری همچون حفظ محیط زیست و مقابله با آلودگی هوا نیز دست یابد.

محمدباقر نوبخت در نشستي با حضور برخي مديران بانكي و اعضاي فراكسيون اشتغال و توليد مجلس شوراي اسلامي برگزار شد، افزود:بانك هاي عامل هشت هزار ميليارد ريال تسهيلات در زمينه اشتغال پرداخت كردند.

وي ايجاد مشاغل روستاييان و عشاير را يكي از هفت موضوع تعيين شده دولت براي اشتغالزايي برشمرد و گفت: امسال ايجاد ۲۰۰ هزار فرصت شغلي در بخش مسكن، ۲۵ هزار مورد در عرصه حمل و نقل و ۲۳ هزار شغل در زمينه كشاورزي در نظر است.

رئيس سازمان برنامه و بودجه يادآوري كرد پارسال ۷۹۷هزار نفر به بازار كار وارد شدند كه ۷۹۰ هزار نفر مشغول به كارند اما بقيه به جمعيت بيكار اضافه شده‌اند.

گزارش اشکال Top