تسهیلات مضاعف برای خانه های وام دار

بانک مسکن به مالکان خانه هایی که با تسهیلات خریداری شده اند، در زمان تبدیل به احسن کردن ملک از سوی مالک، تسهیلات مضاعف با شرایط خاص پرداخت می کند.

امكان استفاده از تسهيلات بدون سپرده بانك مسكن از محل اوراق براي تمام متقاضيان مسكن و حتي كساني كه خانه اولي به شمار نمي آيند و پيش تر از تسهيلات دولتي براي خانه دار شدن استفاده كرده اند، فراهم است. به همين خاطر تسهيلات از محل اوراق مورد استفاده بسياري از كساني است كه قصد تبديل به احسن كردن ملك خود (جابجايي از خانه فعلي به خانه بزرگتر يا در محله بهتر) را دارند. همچنين افرادي كه به قصد سرمايه گذاري وارد بازار مسكن مي شوند عموما از اين نوع تسهيلات استفاده مي كنند.

در اين ميان شرايط استفاده از اين تسهيلات براي افرادي كه هنوز تسهيلات خريد مسكن قبلي خود را تسويه نكردند نيز پيش بيني شده است.

اگر فردي قبلا تسهيلات خريد مسكن از هر نوعي اعم از محل صندوق يكم، اوراق يا حساب پس انداز مسكن جوانان دريافت كرده باشد، مي تواند در زمان تبديل به احسن ملك خود نسبت به تعويض وثيقه اقدام كند، به اين معنا كه مانده تسهيلات خود را از ملك قبلي به ملك جديد منتقل كند و به عبارت ديگر سند ملك جديد را جايگزين سند قبلي كرده و در رهن بانك قرار دهد.

اين در حالي است كه تسهيلات مضاعف بانك مسكن نيز روي ملك جديد به اين فرد در صورت درخواست او، قابل پرداخت است؛ به اين ترتيب كه خريدار ما به التفاوت مانده تسهيلات قبلي با سقف قابل پرداخت تسهيلات از محل اوراق را نيز مي تواند دريافت كند.

به عنوان مثال اگر فردي سال ها قبل خانه اي را با دريافت ۲۰ ميليون تومان تسهيلات از بانك مسكن خريداري كرده و اكنون كه قصد تبديل به احسن ملك خود را دارد و ۱۰ ميليون تومان از تسهيلات باقي مانده است، او مي تواند نسبت به تعويض وثيقه اقدام و اين مانده را به ملك جديد خود منتقل كند و در عين حال ۵۰ ميليون تومان تسهيلات از محل اوراق نيز دريافت كند، چراكه سقف تسهيلات از محل اوراق در تهران در حالت انفرادي ۶۰ ميليون تومان است. بنابراين او مي تواند با خريد ۱۰۰ فقره اوراق مسكن، كسري تسهيلات خود تا سقف قابل پرداخت را نيز دريافت كند. لازم به ذكر است كه هر فقره اوراق، امتياز حق تقدم دريافت ۵۰۰ هزار تومان تسهيلات را به دارنده آن اختصاص مي دهد.

علاوه بر اين امكان دريافت ۲۰ ميليون تومان تسهيلات جعاله نيز از طريق خريد ۴۰ فقره اوراق براي وي فراهم است كه در صورت تمايل مي تواند از اين امتياز نيز استفاده كند.

نكته قابل توجه اين است كه امكان دريافت تسهيلات زوجين نيز روي ملك جديد فراهم است. در فرض مثال ذكر شده، فرد مي تواند در صورت داشتن همسر، علاوه بر انتقال ۱۰ ميليون تومان مانده تسهيلات قبلي، تا سقف ۹۰ ميليون تومان نيز تسهيلات جديد از محل اوراق و در قالب زوجين براي خود و همسرش دريافت كند تا از سقف قابل پرداخت ۱۰۰ ميليون توماني در تهران كه براي زوجين پيش بيني شده، روي ملك جديد بهره مند شود.

البته بديهي است كه خانه جديد بايد شرايط دريافت تسهيلات بدون سپرده را داشته باشد، از جمله اينكه عمر بنا از تاريخ صدور جواز ساخت بيشتر از 20 سال نباشد و داراي پروانه ساخت، گواهي پايان كار و سند شش دانگ باشد و در عين حال در رهن بانك نيز نباشد.
 

گزارش اشکال Top