مردم با وام جدید مسکن خانه‌دار می‌شوند؟

پس از آنکه فرابورس اعلام کرد با پذیرش و امکان خرید و فروش اوراق تسهیلات مسکن بانک ملی در بازار سرمایه موافقت شده، به زودی تا چند روز آینده معامله این اوراق در فرابورس آغاز خواهد شد.

اخيرا فرابورس اعلام كرده است در اسفند ماه سال جاري اوراق گواهي حق تقدم تسهيلات مسكن كه در بانك ملي پرداخت مي شود، آغاز خواهد شد.

صدور مجوز براي خريد و فروش اوراق جديد تسهيلات مسكن

اگرچه شوراي پول و اعتبار در سال ۹۵ مجوز پرداخت وام مسكن از محل اوراق تسهيلات مسكن را در ساير بانك ها غير از بانك تخصصي عامل بخش مسكن صادر كرده بود، اما در اين سال ها هيچ يك از بانك هاي دولتي و خصوصي حاضر به حضور در بخش مسكن نشده بودند تا اينكه بانك ملي در اواخر آذر ماه امسال اعلام كرد اين بانك نيز به زودي و پس از انجام فرآيندهاي بروكراتيك پذيرش اوراق در نهادهاي ناظر بر بازار سرمايه، پرداخت وم مسكن را به دارندگان اين اوراق كه آن را از طريق فرابورس تهيه كرده باشند، آغاز خواهد كرد. بنابراين با اعلام پذيرش اوراق تسهيلات مسكن در فرابورس، فرآيند پرداخت وام مسكن نيز در اسفند ماه در بانك ملي آغاز خواهد شد.

وام خريد مسكن به دليل ماهيت خاص آن به خصوص اصرار دولت و بانك مركزي بر پايين بودن سود تسهيلات مسكن و طولاني بودن زمان بازپرداخت، به هيچ عنوان از سوي بانك هاي ديگر با استقبال روبه رو نخواهد شد. بانك ملي نيز با توجه به اينكه تنها بانكي است كه دولت مي تواند آن را وادار به انجام فعاليت هاي مورد علاقه خود كند، حاضر به انجام اين كار شده است.

جزئيات نحوه دريافت وام جديد مسكن

در طرح جديد بانك ملي براي پرداخت وام مسكن، متقاضي بايد ۱۸ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان را به مدت ۱۲۰ ماه (۱۰ سال) در بانك سپرده گذاري كند تا بتواند وام ۶۰ ميليون توماني مسكن با سود ۱۷.۵ درصد و بازپرداخت ۱۲ ساله دريافت كند. در اين طرح به متقاضي ماهانه يك برگه تسهيلات مسكن ۵۰۰ هزار توماني به ازاي سود سپرده واگذار مي شود كه مي تواند با آن يا از بانك ملي به همين ميزان (۵۰۰ هزار تومان) وام مسكن بگيرد يا آنكه برگه ها را در فرابورس به فروش برساند. در ين حالت به متقاضي سود ۱۰ درصد نيز علاوه بر اوراق تسهيلات مسكن تعلق خواهد گرفت.
به نظر مي رسد آنچه مد نظر دولت است، همين افزايش عرضه اوراق تسهيلات مسكن در فرابورس است تا با استفاده از اين فرصت، از افزايش قيمت اوراق تسهيلات جلوگيري كند. چرا كه با زياد شدن قيمت اوراق تسهيلات مسكن، هزينه اوليه دريافت وام براي خانوارها افزايش مي يابد كه ممكن است به ركود بازار مسكن دامن بزند. چيزي كه دولت به شدت از آن احتراز دارد.

روش دوم سرمايه گذاري براي دريافت وام جديد مسكن

در طرح ديگر بانك ملي، متقاضي مي بايست ۲۲ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان در بانك ملي سپرده گذاري كند كه در پايان ماه سوم، يك برگه تسهيلات ۵۰۰ هزار توماني مسكن و از ماه چهارم به بعد، ماهي يك برگه تسهيلات مسكن داده مي شود اما سودي كه به دارنده اين حساب تعلق مي گيرد، ۱۲ درصد است.
يكي ديگر از تفاوت هاي وام مسكن بانك ملي با بانك تخصصي عامل بخش مسكن، وام جعاله است اگرچه هر دو بانك به متقاضيان دريافت وام خريد مسكن، همزمان وام جعاله نيز پرداخت مي كنند، اما وام جعاله بانك ملي، ۱۰ ميليون تومان با بازپرداخت ۳ ساله و وام جعاله بانك تخصصي عامل بخش مسكن، ۲۰ ميليون تومان با بازپرداخت ۵ ساله است.

كاهش قيمت اوراق، مهمترين نتيجه وام هاي جديد

ظاهرا قرار است در اين طرح، بانك ملي نه به عنوان رقيب بانك عامل بخش مسكن، بلكه همراه و پشتيبان آن عمل كند تا با افزايش عرضه اوراق تسهيلات مسكن، قيمت تمام شده آن از ۷۲ تا ۷۵ هزار تومان فعلي كاهش يابد. در صورت اجراي اين طرح در اسفند ماه امسال مي توان انتظار داشت تا قيمت اوراق تسهيلات در تابستان سال آينده همزمان با افزايش عرضه به كانال ۶۰ تا ۶۵ هزار توماني و حتي كمتر از آن برسد. به خصوص كه اين اوراق، تاريخ انقضا دارند و تا دو سال از زمان انتشار مي توان آنها را در بازار سرمايه به فروش رساند.

شباهت و تفاوت وام مسكن بانك هاي ملي و مسكن

از ديگر شباهت هاي وام جديد مسكن  از محل اوراق با وام مسكن بانك تخصصي عامل بخش مسكن از محل اوراق حساب سپرده ممتاز، امكان دريافت آن از سوي زوجين تا سقف ۱۰۰ ميليون تومان خواهد بود كه با وام ۱۰ ميليون توماني جعاله مسكن، به ۱۱۰ ميليون تومان مي رسد.
با اين حال زوجين متقاضي دريافت وام مسكن از محل اوراق تسهيلات مسكن كه از سوي بانك عامل بخش مسكن پرداخت مي شود، ۱۰۰ ميليون تومان وام مسكن با سود ۱۷.۵ درصد و بازپرداخت ۱۲ ساله، ۲۰ ميليون تومان وام جعاله مسكن با سود ۱۷.۵ درصد و بازپرداخت ۵ ساله و نفري ۱۰ ميليون تومام وام بدون سپرده با سود ۱۸ درصد و بازپرداخت ۵ ساله هم مي توانند دريافت كنند كه سقف آن در مجموع ۱۴۰ ميليون تومان است كه ۳۰ ميليون تومان از وام مسكن بانك ملي ويژه زوجين بيشتر است.
منبع: مهر

گزارش اشکال Top