وضعیت بازار مسکن تا پایان سال

رئیس کمیسیون عمران مجلس، راهکار ثبات قیمت مسکن را ارایه تسهیلات ارزان قیمت با عاملیت بانک های مختلف خواند و گفت: در حال حاضر توازنی میان عرضه و تقاضای مسکن برقرار نیست.

به گزارش آژانس رويدادهاي مهم نفت و انرژي " نفت ما " ،محمدرضا رضايي، با انتقاد از وضعيت فعلي بازار مسكن، گفت: در حال حاضر عرضه و تقاضاي مسكن همگن نبوده و با يكديگر توازن ندارد كه اين موضوع خود به رشد قيمت ها در اين بخش دامن زده است.

رئيس كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينكه توليد مسكن در كشور به نسبت عرضه آن پايين است، افزود: در بهترين شرايط بيشتر از 300 هزار واحد مسكن در كشور توليد نمي شود در حالي كه تقاضا در حدود 700تا يك ميليون واحد مسكوني است كه اين اختلاف آماري خود عامل بسياري از مشكلات در اين حوزه است.

كاهش توليد بحران مسكن را رقم زد

نماينده مردم جهرم در مجلس شوراي اسلامي، با تاكيد بر اينكه كاهش توليد مسكن و بحراني شدن وضعيت بازار در اين حوزه در طي سال هاي اخير رخ داده است، تصريح كرد: با توجه به شرايط فعلي بازار بايد توليد مسكن به هر نحوي در دستور كار قرار بگيرد كه يكي از اين راه ها ارايه تسهيلات ارزان قيمت است.

رضايي با اشاره به برخي تحركات رخ داده در بازار مسكن، گفت: جنب و جوش رخ داده در بازار مسكن به دليل اجبار مردم است يعني مردم راهي جز خريد مسكن پس از دوره طولاني ركود بازار نداشته از اين رو به بازار ورود كرده اند.

عدم ارايه تسهيلات ارزان رشد قيمت مسكن را در پي دارد

وي با يادآوري افزايش قيمت مسكن در ماه هاي اخير، افزود: افزايش قيمت مسكن با شرايط فعلي ادامه خواهد داشت و پيش بيني ما اين است كه اگر دولت به سمت پرداخت تسهيلات ارزان قيمت نرود همچنان رشد قيمت، بازار را درگير خواهد كرد.

اين نماينده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: ورود بانك ملي در حوزه تسهيلات دهي مسكن اقدام مناسبي بود كه مي تواند به رشد ارايه وام در اين بخش كمك كند از اين رو اگر اين موضوع ادامه داشته باشد مي تواند به ثبات قيمتي در بازار مسكن اميدوار بود.

رضايي افزود: در حوزه عمل نيز بايد دولت از عامليت بانك هاي مختلف در حوزه تسهيلات دهي در بخش مسكن حمايت تا مسكن از انحصار يك بانك مشخص خارج شود.

رئيس كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينكه شرط توفيق بانك ها در ارايه تسهيلات مسكن و بهبود شرايط ارايه وام  ارزان قيمت است، گفت: با تسهيلات دهي قيمت مسكن تثبيت خواهد شد در غير اين صورت افزايش قيمت حتمي است.

 

منبع: خانه ملت

گزارش اشکال Top