سهم کارمزد در پرتفوی درآمد بانک ها ۱۷ درصد است

پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا: در حالی که درآمد بانک ها از بخش خدمات پرداخت الکترونیک سالانه کمتر از ۲ الی ۳ هزار میلیارد تومان است اما باید حدود ۶ یا ۷ هزار میلیارد تومان هزینه ای در بخش انجام دهند.

معاون فناوري هاي نوين بانك مركزي درباره طرح اخذ كارمزد از پايانه هاي فروش، اظهار داشت: از زماني كه موضوع ملي شدن بانك هاي كشور مطرح شد، بانك ها از بنگاه هايي كه بايد بر مبناي اقتصادي فعاليت كنند به ادارات تخصصي براي جذب منابع تبديل شدند بنابراين عمده كسب و كار بانك ها در جهت جذب منابع بود.

وي ادامه داد: البته اين مساله همراه با گسترش و توسعه خدمات بانكي بود و همين امر سبب شد تا رقابت عجيبي ميان بانك ها براي افزايش درآمد ايجاد شود و در اين بين ارائه خدمات نيز قرباني سياست جذب منابع شد.

معاون فناوري هاي نوين بانك مركزي افزود: البته اين در حالي است كه در سطح بين الملل ارائه خدمات موجب رقابت بين بانك ها مي شود و هيچگاه بانك ها و موسسات اعتباري براي كسب سپرده يا منافع از تبليغات استفاده نمي كنند. اما اين ساختار همچنان در كشور ادامه دارد كه نيازمند اصلاح است.

اين مقام مسئول در بانك مركزي اظهار داشت: در حالي كه سهم سپرده ها بر مبناي نقدينگي تغييري نكرده يك رقابت كشنده بين بانك ها شكل گرفته تا سهم خود را از يك ميزان ثابت افزايش يا كاهش دهند.

معاون فناوري هاي نوين بانك مركزي گفت: اين رقابت باعث شده تا شاهد هزينه هاي سنگيني در شبكه بانكي باشيم. در طول دهه۸۰ نيز با وجود اينكه بعضي بانك هاي خصوصي خدمات خود را بر مبناي كارمزد ارائه مي كردند بانك هاي بزرگ دولتي اينگونه نبودند.

وي با تاكيد بر اينكه ، اين رقابت ايجاد شده به شدت هزينه هاي سيستم بانكي را افزايش داده است، اظهار داشت: البته اين رقابت ممكن است در كوتاه مدت براي يك بانك سودآوري داشته باشد اما در دراز مدت همه بانك ها به اين سمت حركت خواهند كرد كه در كل نظام بانكي هزينه همه بانك ها افزايش خواهد يافت.

وي اظهار داشت: هزينه ها در حال حاضر به شدت براي بانك ها آزار دهنده و كارمزدها يك جريان يك طرفه هستند البته افزايش آن بار اجتماعي دارد و به راحتي امكان پذير نخواهد بود.

گزارش اشکال Top