جزئیات واگذاری مسکن نیمه تمام به کمیته امداد

بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷؛ دولت مکلف شد ۵۰ هزار مسکن مهر نیمه تمام و فاقد متقاضی در سراسر کشور را به کمیته امداد واگذار کند.

به گزارش «خبرنامه دانشجويان ايران» به نقل از تسنيم، مهرداد لاهوتي با بيان اينكه، تكميل واحدهاي نيمه تمام مسكن مهر بايد به يكي از اولويتهاي دولت تبديل شود، گفت: بر اين اساس پيشنهاد واگذاري تعدادي از واحدهاي مسكن مهر بدون متقاضي به بخش غير دولتي در كميسيون تلفيق بودجه مطرح شده است.

وي خاطرنشان كرد، با جلساتي كه قبل از ارائه لايحه بودجه با رئيس كميته امداد برگزار شد، وي اعلام كرده بود كميته امداد آمادگي تكميل 50 هزار واحد مسكن مهر و واگذاري آنها به مددجويان  را دارد. بر اين اساس اين پيشنهاد در كميسيون تلفيق بودجه مطرح و مورد قبول اعضاي كميسيون تلفيق بودجه 97 قرار گرفت.

لاهوتي ادامه داد، با مصوبه كميسيون، مقرر شد واحدهاي مسكن مهر به تعداد 50هزار باب كه فاقد متقاضي هستند از طريق وزارت راه‌  به كميته امداد امام خميني(ره) و بهزيستي واگذار شود تا با تكميل آنها در اختيار افراد تحت پوشش قرار گيرد.

به گفته لاهوتي، با تصويب اين پيشنهاد در كميسيون تلفيق، واگذاري 50 هزار واحد مسكن مهر در صحن علني مجلس نيز مطرح خواهد شد تا با تاييد نمايندگان به صورت قانوني كميته امداد وظيفه تكميل 50 هزار واحد مسكن مهر نيمه تمام  در سراسر كشور را بر عهده بگيرد.

گزارش اشکال Top