دولت جایگزینی برای مسکن مهر ندارد

رئیس کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به فاصله میان تولید و نیاز مسکن در کشور، گفت: حباب قیمتی ایجاد شده در این بازار نتیجه کسری تولید ۸۵۰ هزار واحد مسکونی در سال است.

به گزارش خانه ملت محمدرضا رضايي ، با تاكيد بر اينكه تامين مسكن در جامعه به عنوان دغدغه ملي مطرح است، گفت: با توجه به اينكه تامين مسكن براي مردم در اولويت دولت و مجلس است، اما متاسفانه تاكنون راهكار قابل قبولي براي ساماندهي آشفتگي اين بازار ارايه و عملياتي نشده است.

رئيس كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينكه بازار مسكن نيازمند حركتي در بحث توليد واحدهاي مسكوني به ميزان نياز كشور است، افزود: در حال حاضر مكانيزم هاي تعريف شده در بحث بازار مسكن همچون صندوق پس انداز يكم يا فروش اوراق در غالب تسهيلات دهي شبكه بانكي جوابگوي اين حوزه نيست.

توليد سالانه ۱۵۰ مسكن در كشور كافي نيست

نماينده مردم جهرم در مجلس شوراي اسلامي، با تاكيد بر اينكه كشور به توليد سالي بيش از يك ميليون واحد مسكوني نياز دارد اما توليد ما در حدود ۱۵۰ واحد است، تصريح كرد: فاصله زيادي ميان نياز جامعه به مسكن و ميزان دقيق توليد آن وجود دارد كه اين فاصله خود ايجاد كننده حباب قيمتي و برخي مشكلات عديده ديگر است.

رضايي با بيان اينكه نياز جامعه به مسكن با روش هاي فعلي جبران نمي شود، افزود: دولت بايد به سمتي حركت كند كه بتواند با ارايه تسهيلات ارزان قيمت و باز پرداخت متناسب با درآمد مردم به ويژه اقشار متوسط و ضعيف جامعه صاحب خانه شدن متقاضيان را ممكن كند زيرا ادامه اين روند به صلاح نيست.

تسهيلات دهي با سبك و سياق فعلي نمي تواند به خانه دار شدن اقشار متوسط و ضعيف جامعه كمك كند

وي با تاكيد بر اينكه پرداخت تسهيلات مسكن از حيث نرخ سود و همچنين زمان بازپرداخت آن در توان متقاضيان دريافت وام نيست، گفت:دولت بايد در بحث مسكن سياستي مشخصي داشته باشد و براي دهك هاي مختلف نسخه هاي مختلف ارايه كند.

اين نماينده مردم در مجلس دهم، با بيان اينكه مسكن بايد از ركود خارج شده و رونق پيدا كند، تصريح كرد: با رونق گرفتن بخش مسكن لبه تيغ اقتصاد كشور نيز تحت تاثير قرار گرفته و بهبود شرايط زندگي مردم محسوس مي شود.

رضايي با تاكيد بر اينكه در شرايط فعلي و با سياست گذاري هاي كنوني در بحث مسكن تمامي فشارها بر دوش مردم است، گفت: دولت بايد ارايه خانه هاي ارزان با اجرايي شدن طرح مسكن اجتماعي را در دستور كار خود قرار دهد تا از بار بر دوش مردم به اين ترتيب كاسته شود.

مسكن مهر جايگزيني ندارد

وي ادامه داد: مجلس به ويژه كميسيون عمران آن در تلاش براي تامين مسكن ارزان و با كيفيت بوده تا سرنوشتي مشابه مسكن مهر در كشور رقم نخورد، زيرا هر چند اين طرح بسياري از مردم كشور را خانه دار كرد اما انتقاداتي نيز به آن وارد است از اين رو در طرح بعدي بايد اين نوع ايرادات مرتفع شود.

رضايي با بيان اينكه دولت بايد به سمت حمايت بيشتر از توليد مسكن حركت كند، گفت: شايد در بحث جانمايي يا برخي موارد ديگر انتقاداتي به مسكن مهر وارد بود اما بسياري از مردم با اين طرح خانه دار شدند، از اين رو لازم است دولت فعلي نيز طرحي در اين خصوص داشته باشد.

رئيس كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي، يادآور شد: دولت مي تواند با كمك به بخش خصوصي خود نيز در بحث توليد مسكن ورود نداشته باشد.

گزارش اشکال Top