حرکت بازار مسکن به سمت خرید آپارتمان‌های میانسال

بازار آپارتمان‌های میانسال در میان متقاضیان مصرفی طی آبان‌ماه گرمتر شده و در نتیجه این وضعیت معاملات آپارتمان‌های نوساز و تازه‌ساز پنج واحد درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته کاهش یافته است.

برابر تازه‌ترين گزارش بانك مركزي از تحولات بازار مسكن در آبان ماه، سهم آپارتمان‌هاي نوساز تا پنج سال ساخت از معاملات ماه گذشته نسبت به آبان 95 معادل پنج واحد درصد كاهش يافته و به 47/2 درصد رسيده است. تنزل سهم نوسازها از معاملات ماهانه مسكن، از اسفند سال گذشته آغاز شد و تقريبا بدون وقفه ادامه پيدا كرد طوري كه در تمام ماه‌هاي سپري شده از امسال، سهم معاملات آپارتمان‌هاي نوساز و تازه‌ساز از معاملات، نسبت به ماه مشابه سال 95 كاهش يافته است.

مشاوران املاك روند نزولي معاملات آپارتمان نوساز را تحت تاثير دو عامل مي‌دانند؛ نخست كاهش فايل‌هاي نوساز به دنبال ركود ساخت‌وساز در چند سال اخير و دوم افزايش قيمت غيرمنتظره قيمت فروش آپارتمان‌هاي نوساز ناشي از كمبود فايل در بازار. به گزارش دنياي اقتصاد، در واقع به‌رغم اينكه تقاضاي خريد آپارتمان نوساز همواره با فاصله معناداري از بقيه گروه‌هاي سني آپارتمان قرار دارد و نشان‌دهنده ميل زياد متقاضيان خريد مسكن به سكونت در بناهاي كم‌سن است، اما كمبود فايل و به تبع آن افزايش قيمت ناشي از عرضه كمتر از تقاضا، موجب شده بخش قابل توجهي از متقاضيان مصرفي به خريد آپارتمان‌هاي ميانسال 5 تا 10 سال ساخت كه در عين اينكه «به قيمت رسيده» تلقي مي‌شوند، قابليت دريافت وام هم دارند، روي آورند. در نتيجه اين روند سهم نوسازها در معاملات طي ماه‌هاي اخير همواره نسبت به سال گذشته با كاهش روبه‌رو شده است.

نكته قابل توجه اين است كه بخش زيادي از شيفت تقاضا از نوسازها به آپارتمان‌هاي ميانسال عمدتا مربوط به متقاضيان مصرفي خريد آپارتمان و خانه اولي‌ها است. بررسي آمارها حاكي از اين است كه حدود يك‌پنجم معاملات مسكن در ماه گذشته به آپارتمان‌هاي 5 تا 10 سال ساخت تعلق دارد و اين در حالي است كه يك‌سوم از معاملات اين گروه سني، متعلق به آپارتمان‌هاي ميان‌متراژ 60 تا 80 مترمربعي است كه مقصود عمده خانه اولي‌ها به شمار مي‌رود.

گزارش اشکال Top