اعطای معافیت‌های مالیاتی به انبوه‌سازان مسکن

عضو هیئت رییسه کمیسیون عمران مجلس گفت: معافیت‌های مالیاتی برای سازندگانی که در مسیر سیاست‌های حمایتی دولت در عرصه مسکن حرکت می‌کنند در نظر گرفته شود.

مجيدكيان پور درباره وضعيت بازار مسكن دركشور، گفت: دولت براي آرامش بازار مسكن بايد بسته‌هاي حمايتي در نظر بگيرد و اين بسته هاي اقتصادي بايد بطور مستقيم مورد حمايت بانك مركزي قرار بگيرد تا تسهيلات اختصاصي براي رونق بازار مسكن در نظر گرفته شود تا بتوان براي انبوه سازي مسكن با برنامه ريزي اجرايي وارد عمل شد.

جريان خون بازار مسكن با تزريق معافيت مالياتي سرعت مي‌گيرد

عضو هيئت رييسه كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي، تصريح كرد: براي بهبود بازار مسكن بايد معافيت‌هاي مالياتي براي سازندگان، انبوه سازان مسكن و همچنين براي كساني در راستاي توسعه مسكن قصد دارند، مطابق با سياست هاي دولت قدم بردارند در نظر گرفته شود.

نماينده مردم درود وازنا در مجلس شوراي اسلامي، تصريح كرد:براي توسعه بازار مسكن بايد عوارض شهرداري ها داراي نرخ مشخصي باشند و براي افرادي كه قصد دارند در بافت هاي فرسوده شهري در چرخه مسكن سرمايه‌گذاري كنند، بايد نظام مهندسي موانع موجود را برطرف كند تا بازار مسكن رونق بگيرد.

ايجاد ۳۰۰ فرصت اشتغال مستقيم با خروج مسكن از ركود

كيان پورافزود: بايد مسير براي اختصاص بسته هاي حمايتي مسكن توسط دولت هموار شود تا بتوان در اين راستا رونق در عرضه و تقاضا  بازار مسكن ايجاد كرد و تجربه نشان داده است كه اگر  مسكن از ركود خارج شود، حداقل ۳۰ درصد اقتصاد به حركت درمي آيد و در حدود ۳۰۰  فرصت اشغال مستقيم و حداقل ۱۰۰۰ شغل غير مستقيم را نيز ايجاد مي كنيم

قيمت ارز بايد مطابق با نرخ تورم كنترل شود

وي ادامه داد: قيمت ارز بايد مطابق با نرخ تورم كنترل شود تا با اقتصاد كشورهمخواني داشته باشد بنابراين بايد هرساله حقوق و نهادهاي اقتصادي همسو  با نرخ تورم افزايش يابد و اين امر  موجب مي شود  بازار اقتصادي به ثبات برسد نه اينكه بازار اقتصادي بر اثر  نوسانات ارز دچار التهاب و تلاطم شود.

عضو هيئت رييسه كميسيون عمران مجلس، يادآورشد: مسكن يك مقوله فرابخشي است و متعلق به وزارتخانه يا دستگاه خاصي نيست.

 

منبع: خانه ملت

گزارش اشکال Top