بافت فرسوده بهترین نقطه برای سرمایه گذاری مسکن

نشانه‌هایی مبنی بر تغییر رویکرد سرمایه گذاران از ساخت و ساز در مناطق شمال شهر به هسته مرکزی با رشد ۵۶ درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی در نقاط بافت فرسوده تهران طی چهار ماه ابتدای سال جاری دیده می شود.

به گزارش ايسنا،  بازار مسكن شهر تهران با چند ريزنوسان در بافت فرسوده، بخش املاك كوچك متراژ و ارزان قيمت از ابتداي سال ۱۳۹۶ نشانه هاي خروج غيرتورمي از ركود را اين بار از جنوب شهر تهران بروز داده كه پيشتازي منطقه ۱۲ به عنوان دربردارنده بيشترين پلاك‌هاي بافت فرسوده در رشد متوسط قيمت مسكن با افزايش ۱۳ درصدي طي تيرماه نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزايش ۵۶ درصدي پروانه هاي ساختماني در مناطق ۱۱ و ۱۲ طي چهار ماه و رشد ۴۹ درصدي تقاضا براي خريد واحدهاي ۱۶ تا ۲۰ سال مويد اين مساله است.

با اينكه رشد ۳۶.۶ درصدي پروانه ساختماني شهر تهران در زمستان ۱۳۹۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن در بهار سال جاري دچار افت شد و به وضعيت منفي رسيد، شاهد نوعي رونق ساخت و ساز در منطقه ۱۲ بوديم كه صدور پروانه هاي ساختماني در اين منطقه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱.۵ برابر شد و نشان مي دهد تمايل براي سرمايه گذاري در مسكن لوكس و نيمه لوكس با توجه به ۴۹۰ هزار واحد مسكوني خالي استان تهران، به سمت متقاضيان اصلي سوق يافته است. اتفاقي كه در روزهاي اخير با ارايه تسهيلات ۱۶۰ ميليون توماني با سود هشت درصد براي ساخت و ساز در بافت فرسوده از طريق سپرده گذاري همراه شده است. در روزهاي اخير ۱۰۰۰ميليارد تومان تسهيلات نوسازي براي اعطا به انبوه سازان انجام شد كه نوعي حمايت از انبوه‌سازان در نوسازي بافت‌هاي فرسوده محسوب مي شود.

مديرعامل شركت عمران و بهسازي شهري گفت: وجود ۲.۶ ميليون مسكن خالي در كشور نشان مي دهد كه انبوه سازان تا كنون راه را اشتباه رفته اند. لذا بايد از اين به بعددر سرمايه‌گذاريدقت كنند. قطعا بافت فرسوده بهترين نقطه براي سرمايه گذاري است؛ زيرا مخاطبان مسكن در استطاعت در محدوده‌هاي بافت فرسوده زندگي مي كنند كه با توجه به تسهيلات هشت درصد قطعا توانمند مي شوند.

محمدسعيد ايزدي اظهار كرد: جلساتي را با بانك مركزي و معاونت اجرايي در خصوص دو مصوبه داشتيم كه اعطاي تسهيلات به انبوه سازان يكي از آنها بود و توسط بانك مركزي انجام شد. مصوبه دوم هم به ميزان ۱۰۰۰ميليارد تومان كه اميدواريم ابلاغ شود تسهيلات براي مردم است.

ايزدي پرداخت اين تسهيلات را فرصتي كم نظير براي انبوه سازان و خريداران مسكن در بافتهاي فرسوده دانست و گفت: ساز و كاري كه اين مصوبه در نظر گرفته تضمين فروش براي انبوه سازان فراهم مي‌كند؛ زيرا با توجه به سود هشت درصد قطعا تقاضا براي خريد اين واحدها بالا مي رود. انبوه سازي كه مي‌خواهد در اين بافتها پروژه‌ اي را شروع كند با استفاده از سرمايه‌گذاري خرد از طريق مالكين وجوهي دريافت مي‌كند،خودش هم پولي مي‌گذارد و اگر دو سپرده ۴۰ ميليون توماني در بانك بگذارد ۱۶۰ ميليون تومان وام با سود هشت درصد دريافت مي كند كه در تاريخ ايران بي‌سابقه است.

از سوي ديگر اقبال به سمت واحدهاي قديمي ساز بيشتر شده و اين در حالي است كه انتظار مي رفت به دليل مازاد ۲.۶ ميليوني مسكن كه حدود يك ميليون واحد آن طي پنج سال اخير افزوده شده و نياز انبوه سازان به شارژ نقدينگي، شاهد عرضه بيشتر واحدهاي نوساز در بازار مسكن باشيم. اما به نظر مي رسد به دليل عدم كفايت تسهيلات ۱۶۰ ميليون توماني براي خريد واحدهاي كليد نخورده، متقاضيان هدف گذاري خود را به سمت اولويتهاي بعدي تغيير داده اند.

افت تدريجي قيمت مسكن طي مدت ۴۸ ماه از يك سو با كاهش شديد عرضه به دليل بازده پايين سرمايه همراه شده و از سوي ديگر با توجه به نزديك شدن قيمت مسكن به كف، قدرت خريد دهكهاي متوسط را افزايش داده است. بنابراين به دليل تقويت بازار از طريق تسهيلات ۸۰ ميليون توماني خانه اوليها با بهره ۹.۵ درصد و تسهيلات ۶۰ ميليون توماني اوراق حق تقدم با بهره ۱۷.۵ درصد، بازه زماني زمستان ۱۳۹۵ تا كنون فرصت مناسبي براي ورود متقاضيان مصرفي به بازار مسكن بوده كه البته به كندي صورت گرفته است. با اين وجود افزايش يك تا ۲۰ درصدي تعداد معاملات در مناطق ۳، ۵، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۲۰ و ۲۲ طي تيرماه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل حاكي از تحرك نسبي در بازار ميان متراژ، كوچك، قديمي ساز و ارزان قيمت است.

گزارش اشکال Top