گرما به بازار مسکن برگشت!

آمارها حاکی از آن است که تعداد معاملات مسکن شهر تهران در فصل زمستان ۱۳۹۵ به ۴۵ هزار واحد رسیده که این تعداد با میانگین هر فصل در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ یعنی زمان اوج رونق مسکن برابری می کند.

آمار و ارقام نشان مي دهد بخش مسكن در سال ۱۳۹۵ در فصول مختلف دچار نوسانات شده؛ به طوري كه يك فصل با فراز و سپس فصل بعد با فرود همراه بوده است. با اين حال رشد معاملات در زمستان ۱۳۹۵ و رسيدن به رقم ۴۵ هزار معامله به گونه اي بوده كه ارقام با ميانگين تعداد معامله در هر فصل طي سالهاي ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ برابري كرده است. همچنين زمستان ۱۳۹۱ با ثبت ۵۷ هزار معامله شاهد پر رونق ترين و تابستان ۱۳۹۲ با ۲۰ هزار معامله كسادترين فصل معاملات مسكن طي ۴.۵ سال اخير را شاهد بوده ايم.
 
بررسي روند فصلي تعداد معاملات ثبت شده واحدهاي مسكوني شهر تهران حاكي از آن است كه پس از سالهاي ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ با ميانگين حدود ۴۴ هزار معامله در هر فصل در اين دو سال، متوسط تعداد معاملات در سالهاي ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ به طور ميانگين به حدود ۳۵.۸ هزار واحد در هر فصل كاهش يافته است. ليكن آمار معاملات ثبت شده نشان مي دهد كه تعداد معاملات در سال ۱۳۹۵ افزايش يافته و به حدود ۴۵ هزار واحد در هر فصل رسيده است.
 
در اين بين واحدهاي با سن كمتر از ۵ سال با ۵۲.۲ درصد بيشترين تعداد معاملات را به خود اختصاص داده و خانه هاي با عمر بيش از ۲۰ سال با ۷.۴ درصد كمترين سهم از تعداد معاملات را داشته اند. از سوي ديگر اين توزيع نشان مي دهد تعداد معاملات واحدهاي مسكوني در واحدهاي با سن زير ۱۵ سال كاهش ۱۲ درصدي داشته است. اين در شرايطي است كه در واحدهاي با عمر بالاي ۱۵ سال رشد ۲۸ درصدي مشاهده مي شود. بيشترين افزايش تعداد معاملات مربوط به دامنه بنا با عمر ۱۶ تا ۲۰ سال (۱۶ درصد) و بيشترين كاهش مختص بناهايي با عمر كمتر از پنج سال (۸.۲- درصد) است.
 
همچنين توزيع واحدهاي مسكوني بر حسب متراژ در فصل زمستان ۱۳۹۵ نشان مي دهد كه بيشترين تعداد معاملات در واحدهاي مسكوني با مساحت ۵۰ تا ۷۰ متر (۲۸ درصد) ثبت شده و پس از اين بازه، با افزايش متراژ واحدها تعداد معاملات ثبت شده كاهش يافته است.
منبع: ايسنا

گزارش اشکال Top