مسکن عامل مهار رشد اقتصادی

روز گذشته گزارشی از سوی بانک مرکزی منتشر شد که نشان از رشد منفی مسکن در سال ۹۵ دارد. طبق این گزارش ارزش افزوده فعالیت “ساختمان” با سهمی معادل ۰.۸- واحد درصد از رشد ۱۲.۵ درصدی، نقش کاهنده‌ای در تولید ناخالص داخلی طی دوره زمانی مورد نظر داشته است.

براي بررسي اين موضوع با يك كارشناس اقتصادي گفتگو كرده ايم.

داريوش قنبري، نماينده سابق مجلس شواري اسلامي در گفتگو با جهان اقتصاد با اشاره به دلايل رشد منفي مسكن در سال ۹۵ گفت: چند سالي است كه بخش مسكن راكد است و دليل اين ركود سياست هاي غلط دولت نهم و دهم است.

قنبري گفت: سياست مسكن مهر كه توسط دولت دهم به بهره برداري رسيد، موجب اختلال جدي در بازار مسكن شد  و به نظر بنده اين مسئله بايد مورد پي گيري قضايي شود  زيرا ما شاهديم كه شركت هاي خارجي كه وراد ايران شدند مانند شركت كوزو كه شركتي تركيه اي است از بزرگترين انبوه سازاني است كه در شهرهاي پرند و پرديس درحال فعاليت هست كه  واگذاري چنين پروژهايي به شركت هاي خارجي باعث شد كه از يك طرف پيمانكاران داخلي با مشكل مواجه شوند و شغل خودرا از دست دهند

اين نماينده سابق مجلس شواري اسلامي افزود: من از دولت گذشته سوال دارم كه بخش مسكن و ساخت و ساز چه تكنولوژي نياز داشته است كه در ايران نبود. اين يكي از معضلاتي است كه باعث بروز مسائل جدي شد و در يكي از همين شهرهاي جديد ساخت و سازهايي صورت گرفته كه متناسب با تقاضاي مسكن نبوده و توليد مسكن بيش از تقاضا است كه اين امر موجب ركود در بازار مسكن شده است.

وي افزود: اين ميراثي است كه از دولت گذشته بجا مانده و تعهداتي كه درمقابل اين شركت هاي خارجي به گردن دولت گذاشته شده در مدت كوتاه تمام شدني نيستند و با توجه به قواعد حقوقي بين الملل اتمام كار اين شركت ها و واگذاري امور به شركت هاي ايراني هم كار ساده اي نيست و كشورمان تعهداتي در قبال اين شركت هاي خارجي پذيرفته كه براساس تعهدات حقوق بين الملل اين تعهدات الزام آور است و ندانم كاري هايي كه در بخش مسكن در دولت احمدي نژاد انجام شد بحران هايي را ايجاد كرده است كه همچنان تا چندسال آينده آثار سوء آن در بخش مسكن حكم فرما خواهد بود

اين نماينده سابق مجلس شواري اسلامي با اشاره به اين كه رشد حمل و نقل در سال ۹۵ صفر درصد بوده است گفتك سال ۹۶ اعتبارات خوبي به بخش راه تزريق شده و چندمركز استان به شبكه ريلي دست خواهند يافت كه اين امر گام بسيار بلندي در توسعه راه هاي كشور است و در ارتباط با راه هاي روستايي و نيز شبكه هاي راه و ارتباطاتي بخصوص در سال گذشته اقدامات بسيار موثري انجام شده است.

گزارش اشکال Top