کدام قشر از جامعه بیشتر برای خرید مسکن مشکل دارند؟

یک کارشناس مسکن:جوانان نمی توانند خانه هایی با قیمت های بالا خریداری کنند و تا زمانی هم که قیمت زمین بالا است، قیمت مسکن کاهش نمی یابد.

محمد عدالتخواه، كارشناس بازار مسكن، درباره مصوبه اخذ ماليات بر درآمد ساخت و فروش مسكن گفت: تصويب چنين مصوباتي در زماني كه انتخابات به پايان رسيده است و زمزمه هايي از خروج مسكن از ركود به گوش مي رسد، لازم است، چرا كه دولت بايد درآمدهاي خود را به حدنصاب برساند، بنابراين بايد ماليات سود ناشي از مسكن اخذ شود.

وي افزود: طبيعي است كه اين مصوبه از سوي افرادي كه منتظر بودند مسكن همانند سيستم هاي گذشته از ركود خارج شود، با آن مخالفت مي كنند اما آنچه مهم است، مكانيزم محاسبه و تعيين سود است كه البته ساده نيست، به همين دليل مشكلات عديده اي براي فروشنده ها و خروج از بحران مسكن به همراه دارد.

وي در اين باره توضيح داد: حال اينكه ماليات را چگونه محاسبه كنند و مبنا را ۱۵ تا ۲۰ درصد سود بگذارند، احتمالا مشكلاتي را به وجود آورد مگر اينكه مگر اينكه شفاف گفته شود كه منظور از قيمت تمام شده چه هست و سود چگونه محاسبه مي شود، در غير اين صورت با توجه به ركودي كه در اين بخش وجود دارد، پيامدهاي خوبي به همراه نخواهد داشت.

عدالتخواه در پاسخ به اين سوال كه آيا اين مصوبه منجر به تشديد ركود در اين بخش مي شود يا نه؟ اظهار كرد: ركود مسكن واقعيتي است كه كساني كه در بخش مسكن كار مي كنند بايد بدانند ديگر مثل گذشته نمي توانند بدون حساب و كتاب به ساخت و ساز ادامه دهند، چراكه از يك سو، مهاجرت ها به سمت شهرهاي بزرگ و به ويژه تهران كاهش پيدا كرده است يعني ديگر جمعيتي در روستاها و شهرهاي كوچك نمانده كه بخواهند مهاجرت كنند و البته آلودگي اين شهرها، گراني و... مزيد برعلت شده است. بنابراين كساني كه دربخش مسكن كار مي كنند بايد به اين مسائل توجه بكنند.

وي با بيان اينكه زماني كه نيازي كاهش پيدا مي كند، توليد كه مشكلي را حل نمي كند، تصريح كرد: ما بايد زماني توليد كنيم كه مصرف كننده اش هم موجود باشد. آقايان حساب و كتاب مي كنند و مي گويند افراد بي خانه زياد است، پس ما بايد توليد كنيم. درست است كه افراد بي خانه زياد است اما اينها توان خريد ندارند. شما حساب كنيد با توجه به بيكاري كه وجود دارد، جوانان نمي توانند خانه هايي با قيمت هاي بالا خريداري كنند و تا زماني هم كه قيمت زمين بالا است، قيمت مسكن كاهش نمي يابد.

اين كارشناس بازار مسكن با تشريح تاثير اين مصوبه بر قيمت مسكن اذعان داشت: از يك سو، زماني كه فروشنده مي بيند يك درصدي بر هزينه هاي ساخت و ساز اضافه شده است و مبلغي به عنوان ماليات مي پردازد، آن را به قيمت تمام شده اضافه مي كند اما به اعتقاد من از سوي ديگر، چون متقاضي مسكن كاهش پيدا كرده است نمي تواند مستقيما به صورت افزايش قيمت ناگهاني  تاثير بگذارد. با اين حال، يك دلسردي براي سازندگان ايجاد مي كند كه كم كم از اين بازار خارج شوند و مشخص هم نيست كه مشكلات اين قشري كه ساليان سال در اين بخش كار مي كردند، چه سرنوشتي پيدا مي كنند؟

وي خاطرنشان كرد: حال اگر اين جريان قرار است اصلاح شود، بايد حساب شده پيش رفت و به طور دقيق مشخص شود با چه مكانيزمي مي خواهند سود اين را مشخص كنند، نه اينكه جو رواني ايجاد كنيم. شايد هم در نهايت سر جمع كمتر از گذشته شود. اگر كسي سودي از بخش مسكن برده باشد بايد ماليات بپردازد. الان كه برخي مدعي هستند سودي نبردند، پس مالياتي هم نخواهند داد. پس روزنامه ها و ديگران نبايد جو را تشديد كنند، يعني بايد ببيند سود واقعي چقدر هست، بر اساس سود واقعي يك درصدي را براي خانه هاي ارزان و لوكس تعيين كنند.

منبع:خبرآنلاين

گزارش اشکال Top