افت معاملات مسکن در بازه زمانی کوتاه رخ نداده است

عضو کمیسیون عمران مجلس، با تاکید براینکه افت معاملات مسکن در بازه زمانی کوتاه رخ نداده است، گفت: اگر نابسامانی بازار مسکن تنها مختص به زمان فعلی و همزمان با رشد نرخ ارز باشد می توان ارتباطی میان این دو برقرار کرد.

حميد بنايي در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاري خانه ملت، با اشاره به وضعيت فعلي بازار مسكن، گفت: افت معاملات مسكن نتيجه تداوم ركود در اين بازار است.

نماينده مردم گناباد و بجستان در مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينكه ربط دادن وضعيت بازار مسكن به نوسانات نرخ ارز صحيح نيست، افزود: زيرا بازار ارز به تازگي درگير افزايش بي سابقه شده اما مسكن مدت ها در ركود به سر مي برد.

اين نماينده مردم در مجلس دهم، با تاكيد بر اينكه نمي توان نسخه واحدي را براي بازار مسكن و وضعيت فعلي آن در نظر گرفت، تصريح كرد: تاثير پذيري بازار مسكن از نرخ ارز بايد در برهه قبل از افزايش نرخ ها نيز صورت مي گرفت و به بهبود وضعيت بازار منجر مي شد كه اين مهم رخ نداد.

 

تلاش براي بهبود بازار مسكن بايد با اقداماتي زنجيره وار همراه شود

وي با بيان اينكه تلاش براي بهبود بازار مسكن بايد با اقداماتي زنجيره وار همراه شود، گفت: مرتبط كردن نابه ساماني بازار مسكن به عوامل مختلف تنها مرور صورت مسئله بوده و كمكي به بهبود اوضاع نخواهد كرد.

اين نماينده مردم در مجلس دهم، با تاكيد بر اينكه بازار مسكن براي خروج از ركود بايد با سياست هاي مشخص همراه شود، تصريح كرد: ارايه طرح جامعي براي ايجاد رونق در بازار مسكن از سوي دولت مقدمه اي براي رشد معاملات در اين حوزه خواهد شد.

عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي، يادآور شد: براي تاثيرپذيري بازار مسكن از عواملي چون رشد نرخ ارز بايد ادله كافي در خصوص بهبود بازار همزمان با تنظيم نرخ ارز ارايه شود.

گزارش اشکال Top