ثبت نام دریافت زمین رایگان دولتی اعلام شد

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ از مصوبه این کمیسیون برای اعطای زمین رایگان به خانواده‌های دارای ۴ فرزند و بیشتر و همچنین کاهش مالیات واحدهای تولیدی در سال ۱۴۰۳ خبر داد.

عضو كميسيون تلفيق لايحه بودجه ۱۴۰۳ از مصوبه اين كميسيون براي اعطاي زمين رايگان به خانواده‌هاي داراي ۴ فرزند و بيشتر و همچنين كاهش ماليات واحدهاي توليدي در سال ۱۴۰۳ خبر داد.

عليرضا سليمي، عضو كميسيون تلفيق بودجه سال ۱۴۰۳، با اشاره به برخي از مصوبات اعضاي كميسيون تلفيق، اظهار كرد: اعضاي كميسيون در جريان بررسي لايحه بودجه ۱۴۰۳، با مصوبه‌اي وزارت راه و شهرسازي را مكلف كردند كه به خانواده‌هاي داراي ۴ فرزند و بيشتر زير ۲۰ سال، از سال ۱۴۰۳ يك قطعه زمين رايگان اعطا كند.
عضو كميسيون تلفيق لايحه بودجه سال ۱۴۰۳ از اعطاي يك قطعه زمين به خانواده‌هاي داراي چهار فرزند زير ۲۰ سال، در بودجه سال آينده خبر داد. احمد راستينه هفشجاني با اشاره به مصوبات كميسيون تلفيق لايحه بودجه سال ۱۴۰۳در رابطه با خانواده و جواني جمعيت اظهار كرد: به موجب مصوبه كميسيون تلفيق وزارت راه و شهرسازي مكلف شد تا به خانواده‌هاي داراي چهار فرزند و بيشتر زير ۲۰ سال، يك قطعه زمين رايگان تقديم كند.

وي با اشاره به ديگر مصوبه اعضاي تلفيق، اظهار كرد: با مصوبه كميسيون تلفيق مققر شد ۸۰۰۰ ميليارد تومان براي بهينه سازي سامانه‌هاي سوخت مانند بخاري و سيستم‌هاي گرمايشي در سال آتي هزينه شود.

عضو كميسيون تلفيق با بيان اينكه به موجب مصوبه كميسيون تلفيق ماليات توليد ۷ درصد كاهش پيدا خواهد كرد، گفت: همچنين با موافقت اعضا ماليات واحد‌هاي توليدي در سال ۱۴۰۳ از ۲۵ درصد به ۱۸ درصد كاهش پيدا مي‌كند؛ البته اعضاي كميسيون براي اين كاهش مالياتي سقف تعيين كردند؛ لذا افرادي مي‌توانند از اين معافيت مالياتي استفاده كنند كه تا ۵۰۰ ميليارد تومان سقف مالياتي داشته باشند.

عضو كميسيون تلفيق بيان كرد: اعضاي كميسيون تلفيق مصوب كردند كه به ميزان ۱۰ همت اسناد خزانه در داخل دولت بين دستگاه‌هاي دولتي و بانك مركزي به عنوان تهاتر بدهي و طلبكاري مبادله شود.

سليمي گفت: همچنين با مصوبه اعضا مقرر شد كه سرمايه بانك‌هاي سپه، ملي، توسعه تعاون و مسكن ۱۰۰ همت افزايش يابد تا از اين محل وام براي بخش مسكن به مردم داده شود.

نماينده محلات در مجلس تاكيد كرد: مصوبات كميسيون تلفيق براي تبديل شدن به قانون نياز به موافقت نمايندگان در جلسه علني و تاييد شوراي نگهبان دارد.

وي با اشاره به ديگر مصوبه اعضاي تلفيق، اظهار كرد: با مصوبه كميسيون تلفيق مققر شد ۸۰۰۰ ميليارد تومان براي بهينه سازي سامانه هاي سوخت مانند بخاري و سيستم‌هاي گرمايشي در سال آتي هزينه شود.
عضو كميسيون تلفيق با بيان اينكه به موجب مصوبه كميسيون تلفيق ماليات توليد ۷ درصد كاهش پيدا خواهد كرد، گفت: همچنين با موافقت اعضا ماليات واحدهاي توليدي در سال ۱۴۰۳ از ۲۵ درصد به ۱۸ درصد كاهش پيدا مي كند؛ البته اعضاي كميسيون براي اين كاهش مالياتي سقف تعيين كردند. لذا افرادي مي‌توانند از اين معافيت مالياتي استفاده كنند كه تا ۵۰۰ ميليارد تومان سقف مالياتي داشته باشند.

عضو كميسيون تلفيق بيان كرد: اعضاي كميسيون تلفيق مصوب كردند كه به ميزان ۱۰ همت اسناد خزانه در داخل دولت بين دستگاه‌هاي دولتي و بانك مركزي به عنوان تهاتر بدهي و طلبكاري مبادله شود.

سليمي گفت: همچنين با مصوبه اعضا مقرر شد كه سرمايه بانك‌هاي سپه، ملي، توسعه تعاون و مسكن ۱۰۰ همت افزايش يابد تا از اين محل وام براي بخش مسكن به مردم داده شود.

نماينده محلات در مجلس تاكيد كرد: مصوبات كميسيون تلفيق براي تبديل شدن به قانون نياز به موافقت نمايندگان در جلسه علني و تاييد شوراي نگهبان دارد.

عضو كميسيون تلفيق لايحه بودجه سال ۱۴۰۳ از اعطاي يك قطعه زمين به خانواده‌هاي داراي چهار فرزند زير ۲۰ سال، در بودجه سال آينده خبر داد. احمد راستينه هفشجاني با اشاره به مصوبات كميسيون تلفيق لايحه بودجه سال ۱۴۰۳در رابطه با خانواده و جواني جمعيت اظهار كرد: به موجب مصوبه كميسيون تلفيق وزارت راه و شهرسازي مكلف شد تا به خانواده‌هاي داراي چهار فرزند و بيشتر زير ۲۰ سال، يك قطعه زمين رايگان تقديم كند.

يك فعال كارگري گفت: در جلسه شوراي عالي كار در حوزه معيشت پيشنهاداتي مطرح كرديم كه اگر پذيرفته شود, شايد حدود 20 تا 30 درصد قدرت خريد كارگران تقويت شود.

هادي ابوي, فعال كارگري در گفت‌ وگو درباره آخرين خبرهاي جلسه ديروز شوراي عالي كار گفت: محوريت اصلي جلسه بحث كارگري و مباحث مربوط به تأمين اجتماعي بود.

ابوي با بيان اينكه بخش زيادي از درآمد كارگران صرف اجاره بها مي شود بيان كرد:در جلسه قبلي بيان كرديم, با توجه به اينكه حدود 50درصد درآمد كارگران صرف اجاره بها مي شود, اقدامي براي بحث مسكن صورت گيرد. در جلسه معاون تعاون وزارت كار نيز حضور داشتند. مقرر شد قرارگاه مسكن كارگري ايجاد مي شود.

عضور شوراي عالي كار گفت: كارگران با طرح هاي دولتي صاحب خانه نمي شوند, كارگران بايد با ارائه زمين رايگان و هزينه هاي ساخت كم حمايت شوند تا صاحب خانه شوند. در دهه هاي 60 و70 كه بخشي از كارگران صاحب خانه شدند, با ايجاد تعاوني هاي مسكن و ارائه زمين رايگان و ارزان بود.

دبيركل كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران ايران با اشاره به اينكه تنها راهكار حمايت از مسكن كارگران پرداخت وام بلند مدت كم بهره و ارائه زمين رايگان از طريق تعاوني ها است گفت: زماني كه قرارگاه مسكن تشكيل شود، تصميمات در حوزه مسكن كارگري اتخاذ و راهكارها بررسي مي شود. اكنون نمي توان, يك نسخه واحد براي جامعه كارگري پيچيد, زيرا كارگر صنفي با كارگر صنعتي تفاوت دارد، اما با تشكيل قرارگاه مسكن مي توان از ظرفيت تسهيلات بانكي استفاده كرد يا كارفرمايان در بحث سرمايه گذاري و امتيازات بانكي به كمك بيايند، لذا تشكيل اين قرارگاه خصوصاً در بحث مسايل مربوط به زمين و مصالح ساختماني بسيار كارساز خواهد بود.

وي درباره تشكيل كارگروه مزد گفت: كارگروه دستمزد با هدف بررسي ابعاد مزد كارگران همه ساله در سه ماهه آخر سال فعال مي شود. موضوع دستمزد كارگران از طريق فعاليت كميته دستمزد شوراي عالي كار به جريان مي‌افتد و ما تلاش مي‌كنيم با ميزان حقوقي كه براي جامعه كارگري مشخص شده، بتواند از پس هزينه هاي زندگي بر بيايد

ابوي افزود: يكي از پيشنهادات ما اين بود كه بانك هاي زيرمجموعه وزارت رفاه پاي كار بيايند و با مداخله مستقيم وزير به كارگران وام هاي كوتاه مدت سرمايه در گردش بدون سود ارائه شود و اگر چنين شود در تقويت معيشت كارگران موثر است. با روش هاي مختلف مي توان كاري كرد تا كارگر بتواند فاصله و شكافي كه بين دريافتي و خط معيتش دارد را جبران كند.

گزارش اشکال Top