هشدار به وضعیت مسکن

واحدهای مسکونی ۲۵ الی ۳۵ متری در میان مدت موجب گرانی مسکن در بازار می‌شود.

مدتي پيش بود كه خبر ساخت خانه‌ هاي ۲۵ متري دهان به دهان چرخيد و تا اندازه‌اي انتقادات را برانگيخت كه وزارت راه و شهرسازي و شهرداري تهران از آن اعلام نارضايتي كردند. ماجرا تا آنجا ادامه پيدا كرد كه در نهايت، طرح ساخت اين واحد‌ها با عنوان «مسكن اقتصادي» از سوي اتحاديه تعاوني‌هاي عمراني تهران دوباره روي كار آمد. طرحي كه انتقادات و ابهامات زيادي به‌ويژه در مورد اخذ مجوز ساخت آن وجود دارد.

فرشاد ايلاتي، كارشناس مسكن با تاكيد براينكه واحد‌هاي مسكوني ۲۵ الي ۳۵ متري در ميان مدت موجب گراني مسكن در بازار مي‌شود، گفت: الگوي واحد‌هاي مسكوني متراژ پايين از زمان آخوندي وزير راه و شهرسازي دولت يازدهم تحت سياست‌هاي پاك مطرح شد و الگوي مصرفي مسكن در ايران روز به روز متراژ مسكن با كاهش روبه رو شد و اگر بازار مسكن به همين روند پيش رود قطعاً الگوي مصرفي به متراژ‌هاي كمتر نيز خواهد رسيد

كارشناس حوزه مسكن در ادامه تاكيد كرد: بايد نسبت به واحد‌هاي كوچك متراژ تدابير جدي شود تا اين الگوي مصرفي وارد بازار مسكن نشود، زيرا با فرهنگ ايراني تطابقي ندارد. سياست كوچك‌سازي واحد‌هاي مسكوني قطعا سياست موفقي نبوده و نخواهد بود و از ابتداي دهه ۷۰ تا به امروز الگوي كوچك‌سازي واحد‌هاي مسكوني را در دست كار نداريم.

وي ادامه داد: البته بايد نسبت به اين موضوع توجه داشت كه دولت نسبت به قانون فرزندآوري اهميت ويژه‌اي دارد و هرچه متراژ واحد‌هاي مسكوني روبه كاهش حركت كند؛ قطعاً خانوار و افراد انگيزه‌اي به تشكيل خانواده و توسعه جمعيت كشور نخواهند داشت.

ايلاتي خاطرنشان كرد: واحد‌هاي مسكوني كوچك متراژ در اقتصاد نيز مفهومي ندارد؛ زيرا اگر تعداد سكونت در واحد‌هاي كوچك متراژ افزايش پيدا كند نشان از كاهش قدرت خريد مردم است و در ميان مدت موجب گراني مسكن در بازار مي‌شود. البته دولت طي ماه‌هاي اخير موضع جدي خود را در راستاي مخالفت كوچك‌سازي واحد‌هاي مسكوني اعلام كرده است..

گزارش اشکال Top